Poreski podsticaji kod zapošljavanja novih radnika

Poslodavcima iz privatnog sektora, od 1. januara 2016. godine obezbeđeni su fiskalni podsticaji, kako bi se podstaklo zapošljavanje i otvaranje novih radnih mesta.

Izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, koje se primenjuju od 1. januara 2016. godine, produžena je primena postojeće olakšice za zapošljavanje novih lica, koja se ostvaruje kao pravo poslodavca da ostvari povraćaj dela plaćenog poreza na zaradu i dela plaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za novozaposleno lice.

Olakšice poslodavci mogu da ostvare za one novozaposlene sa kojima su zaključili ugovor o radu i koje su prijavili na obavezno socijalno osiguranje. Istovremeno, novozaposleni bi trebalo da su pre zasnivanja radnog odnosa kod Nacionalne službe za zapošljavanje bili bez prekida prijavljeni kao nezaposleni najmanje šest meseci, dok je u slučaju pripravnika taj period najmanje tri meseca.

Poslodavac ovo pravo može da ostvari ukoliko zasnivanjem radnog odnosa sa novozaposlenim poveća broj zaposlenih u odnosu na 31. mart 2014. godine. Istovremeno, olakšice su dostupne i poslodavcima koji su započeli obavljanje delatnosti posle tog datuma.

Olakšica se ostvaruje u visini od 65, 70 i 75%, u zavisnosti od broja novozaposlenih, po osnovu zarade novog radnika isplaćene zaključno sa 31. decembrom 2017. godine.

Poslodavac ima pravo na povraćaj 65% plaćenih doprinosa ako je zasnovao radni odnos sa najmanje jednim, a najviše sa devet novozaposlenih lica. Za najmanje 10 a najviše 99 novozaposlenih ostvaruje pravo na povraćaj 70% dopinosa, dok se procenat povećava na 75% ukoliko je zasnovan radni odnos sa najmanje 100 novozaposlenih lica.

Važno je naglasiti i da poslodavac nema prava na ove olakšice ukoliko za zaposlenog već koristi bilo koju vrstu podsticaja po osnovu zasnivanja radnog odnosa sa njim, kao i da se novozaposlenim licem ne smatra lice koje je pre zasnivanja radnog odnosa bilo zaposleno kod poslodavca koji je povezano lice sa poslodavcem kod koga zasniva radni odnos.

Povraćaj plaćenih doprinosa vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva za povraćaj nadležnom poreskom organu.

Kada se prvi put podnosi zahtev za povraćaj, uz sam zahtev potrebno je dostaviti i uverenje Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO) o broju zaposlenih na dan 31. mart 2014. Takođe, potrebno je dostaviti i uverenje CROSO o broju zaposlenih kod poslodavca na dan plaćanja poreza po odbitku po prijavi PPP-PD za koju se podnosi zahtev za povraćaj. Kada se za konkretno novozaposleno lice prvi put podnosi zahtev za povraćaj neophodno je i uverenje NSZ da je pre zasnivanja radnog odnosa bilo prijavljeno kod Nacionalne službe za zapošljavanje.

Takođe, olakšice će ubuduće biti dostupne i za mikro i mala privredna društva i preduzetnike koji zaposle najmanje dva nova radnika. Poslodavac u tom slučaju ima pravo na povraćaj 75% plaćenog poreza na zaradu za novozaposleno lice, isplaćenu zaključno sa 31. decembrom 2017. godine.

Mikro i mala privredna društva i preduzetnici koji od 1. januara 2016. zasnuju radni odnos sa jednim novozaposlenim, pa u narednom periodu zasnuju radni odnos i sa drugim, mogu da koriste poresku olakšicu za prvog tek po zasnivanju radnog odnosa sa drugim novozaposlenim licem.

U tom slučaju, poslodavac pravo na povraćaj plaćenog poreza za prvog novozaposlenog može da ostvari za zaradu koju mu je isplatio za mesec u kome je stekao uslov za korišćenje poreske olakšice.

Ove poreske olakšice dostupne su onima koji povećaju broj zaposlenih najmanje za dva u odnosu 31. oktobar 2015. godine, kao i za one koji započnu obavljanje delatnosti posle tog datuma.

Poslodavci pozitivno ocenjuju poreske olakšice i najavljuju novo zapošljavanje, saopšteno je iz Privredne komore Srbije. Članovi Foruma MSPP PKS, navode, duži vremenski period ukazuju na potrebu stimulativnog poreskog sistema, tražeći da se poreska politika reformiše upravo u ovom pravcu, u kojem su najavljeni podsticaji.

Članovi Foruma malih i srednjih privrednih društava pozdravili su podsticaje koje donose pomenuti propisi, ukazujući da su tražili još stimulativnije poreske olakšice.

Naime, smatraju predstavnici MSPP, bilo bi progresivno da se preduzetnici oslobode poreskih obaveza na jedan određeni vremenski period, u zavisnosti od broja zaposlenih, tako što bi se utvrdili kriterijumi i broj novozaposlenih.

Pozdravljamo sve podsticaje jer ohrabruju na novo zapošljavanje i otvaraju mnogo novih mogućnosti, ističu predstavnici poslodavaca uspešnih domaćih izvoznika. Poslodavci očekuju da će uz pomoć novog zapošljavanja unaprediti proizvodnju i produktivnost, povećati izvoz, što će imati pozitivne efekte na čitavu srpsku privredu, navodi se u saopštenju.

Izvor: eKapija
Originalni naslov:
Poreski podsticaji poslodavcima olakšavaju zapošljavanje – Evo kako do povraćaja poreza i doprinosa za nove radnike

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: