Poreski podsticaj za novonastanjenog obveznika

Poreski podsticaj za novonastanjene je donesen sa ciljem povratka domaćih državljana i animiranja kvalifikovanih stranaca. Sastoji se od umanjenja osnovice za porez na zarade i doprinose za 70%.

Bitna informacija za korisnike ovog poreskog podsticaja je da se prava iz obaveznog socijalnog osiguranja ostvaruju shodno osnovici na koju se plaćaju doprinosi. Dodatno, ušteda se ne postiže na terenu godišnjeg poreza na dohodak građana, već se u poresku prijavu unosi zarada bez umanjenja.

Ukoliko zaposli novonastanjeno lice poslodavac može koristiti poreski podsticaj za period od 5 godina od dana zaključenja ugovora o radu. U slučaju da dođe do promene poslodavca, poreski podsticaj za novonastanjeno lice se može preneti.

Ko se smatra kvalifikovanim poslodavcem

Poslodavac koji ima pravo na ovaj poreski podsticaj mora biti rezident Srbije tj. mora biti registrovan u Srbiji.

Ukoliko poslodavac ima povezana lica, ne može ostvariti pravo na poreski podsticaj u slučaju da dođe do upućivanja novonastanjenih zaposlenih iz jedne firme, ogranka u drugu. Na primer ukoliko multinacionalna korporacija, koja ima zavisno društvo u Srbiji uputi zaposlene iz drugih društava u ogranak u Srbiji, u tom slučaju ona nema pravo na ovaj poreski podsticaj. Do međukompanijskih kretanja svakako dolazi, i nema potrebe posebno stimulisati ovu praksu. Ipak, ovde postoji jedan izuzetak.

Budući da svakako dolazi do upućivanja u multinacionalnim kompanijama zakonodavac želi da stimuliše multinacionalne korporacije da kada upućuju zaposlene u Srbiju da biraju naše iseljenike. I zato kada već dođe do upućivanja ako poslodavac uputi lice koje je od 1990. godine barem tri godine ispunjavalo uslove da se smatra rezidentom Srbije, odnosno ako je ovo lice od 1990 godine tri godine imalo prebivalište u Srbiji ili je 3 godine boravilo više od 183 dana na našoj teritoriji ili mu je centar poslovnih i životnih interesa bio na našoj teritoriji, onda može uživati ovaj poreski podsticaj.

Ko se smatra novonastanjenim obveznikom

Da bi novonastanjeno lice ostvarilo pravo na ovaj poreski podsticaj radni odnos mora biti zaključen na neodređeno vreme. Novonastanjene obveznike možemo podeliti u dve grupe:

I Povratnici

Lica koja 24 meseca od dana zaključenja ugovora o radu sa kvalifikovanim poslodavcem nisu pretežno boravila na teritoriji Srbije. Konkretno, to znači da bi ova lica ostvarila pravo na poreski podsticaj nisu smela boraviti u Srbiji više od 366 dana u prethodna 24 meseca od dana zaključenja ugovora o radu. Dodatni uslov je da bruto 1 zarada ovog lica bude minimum 243.450 RSD.

povratnici

II Mladi povratnici

Lica koja u momentu zaključenja ugovora o radu sa kvalfikovanim poslodavcem imaju manje od 40 godina života, a koja su u periodu od 12 meseci koji prethode zaključenju ugovora u radu pretežno boravila van teritorije Srbije radi daljeg školovanja, odnosno stručnog usavršavanja. Odnosno, ova lica nisu smela boraviti u Srbiji više od 183 dana u prethodnih 12 meseci od dana zaključenja ugovora o radu. Dodatni uslov je da bruto 1 zarada bude minimum 162.300 RSD.

mladi povratnici

Postojanje uslova za visinu zarade postoji budući da je zakonom propisano da uživaoci ovog poreskog podsticaja moraju da imaju posebno stručno obrazovanje za koje postoji potreba i koja se ne može lako zadovoljiti na domaćem tržištu. Kako se ne bi proveravala kvalifikacija za svako novozaposleno lice, što bi zahtevalo vreme i veliku administraciju, zakonodavac je pretpostavio da visina zarade govori dovoljno o kvalifikaciji novonastanjenog lica.

Još jedan uslov je da novonastanjeni obveznik istovremeno sa zasnivanjem radnog odnosa ili u razumnom roku po zasnivanju radnog odnosa nastanjuje na teritoriji Republike Srbije i ispunjava uslove da se smatra njenim poreskim rezidentom po osnovu centra poslovnih i životnih interesa. Suštinski ova norma kaže da novonastanjeno lice mora da ima centar poslovnih i životnih interesa na našoj teritoriji i mora na našoj teritoriji da ima stalno mesto stanovanja. Konkretno, ukoliko novonastanjeno lice ima porodicu, da bi ostvario poreski podsticaj, porodica mora da ga prati i da se nastani u Srbiji.

Izvor: Digitalna zajednica

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: