Poreski alarm zazvonio 750 puta

Poreska uprava je na svojoj zvaničnoj internet stranici, dana 6. oktobra 2015. godine, objavila sledeću vest:

Poreski alarm zazvonio 750 puta

Za dva meseca, koliko je u funkciji novi internet domen Poreske uprave Republike Srbije za prijavljivanje poreskih nepravilnosti, simboličnog imena poreski alarm, na adresu www.poreskialarm.rs ili www.poreskialarm.gov.rs prispelo je oko 750 prijava građana. Osim neevidentiranja prometa preko fiskalne kase, građani su najčešće prijavljivali neregistrovane delatnosti i nepravilnosti kod obračuna poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

Podsetimo, poreski alarm, internet adresa na kojoj građani mogu da prijave uočene nepravilnosti u radu poreskih obveznika, u funkciji je od 6. avgusta 2015. godine. Građanima je omogućeno da i ovim putem prijave poreske obveznike kod kojih uoče nepravilnosti u poslovanju odnosno sve one koji ne poštuju zakon i izbegavaju plaćanje poreza i drugih javnih prihoda.

Poreske nepravilnosti koje prijavljuju građani su veoma značajne za analizu rizika koja se pokazala kao izuzetno efikasna metoda u postupku izbora obveznika koji će se kontrolisati. Na osnovu analize rizika i ocene fiskalne izdašnosti, odnosno opravdanosti terenske kontrole, donose se planovi kontrole. Zbog ograničenog broja inspektora i imajući u vidu troškove terenske kontrole, veoma se vodi računa o tome da svaki izlazak na teren bude opravdan i efikasan. Kaznene mere preduzimaju se samo ako inspektori na terenu utvrde nepravilnosti, odnosno potvrde se navodi iz prijave.

Poreska uprava stalno razvija savremene kanale komunikacije sa poreskim obveznicima. U pripremi su novine koje će dodatno olakšati građanima Srbije da mogu brzo da reaguju kada uoče poreske nepravilnosti.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: