Poreski alarm - mobilna aplikacija za prijavu poreskih nepravilnosti

Preuzmite aplikaciju Poreski alarm:

O aplikaciji

Poreski alarm je naziv besplatne aplikacije za pametne telefone (android i Iphone uređaje) posredstvom koje poreski obveznici Republike Srbije mogu odmah po nastanku odnosno uočavanju bilo koje poreske nepravilnosti da podnesu prijavu Poreskoj upravi Republike Srbije.

Mogućnosti i način korišćenja aplikacije

Građani mogu da prijave nepravilnosti u poslovanju privrednih subjekata koje se odnose, pre svega, na neizdavanje fiskalnih računa, obavljanje neregistrovane delatnosti i angažovanje neprijavljenih radnika, kao i druge poreske nepravilnosti koje uoče u poslovanju privrednih subjekata.

Aplikacija omogućava brzo i lako podnošenje prijave – unošenjem podataka ili slike privrednog subjekta odnosno uočene nepravilnosti.

Korisnik prijavu može podneti anonimno ili se identifikovati u zavisnosti od toga za koju se opciju opredeli.

Korisnici aplikacije automatski dobijaju elektronsko obaveštenje o uspešnom podnošenju prijave, koja je odmah po podnošenju vidljiva i u sistemu Poreske uprave.

Poreska uprava Republike Srbije će u slučaju osnovanosti i potpunosti podnete prijave, preduzimati mere u skladu sa zakonom i svojim ovlašćenjima i sankcionisati svako ponašanje koje nije u skladu sa poreskim propisima.

Podaci dobijeni posredstvom aplikacije će, uz korišćenje razvijenih alata za obradu podataka i adekvatnu primenu analize rizika, doprineti većoj efikasnosti sistema kontrole poreskih obveznika.

Osim aplikacije, poreske nepravilnosti građani i dalje mogu prijavljivati posredstvom internet portala pod istim nazivom – “Poreski alarm” koji je Poreska uprava aktivirala pre šest godina upravo da bi građani mogli da podnose prijave za uočene poreske nepravilnosti ali i da šalju fotografije objekata koji ne izdaju račune odnosno ne poštuju propise kao i fotografije parafiskalnih računa.

Sve nepravilnosti u vezi sa neizdavanjem fiskalnih isečaka, građani, takođe, mogu prijaviti i telefonom na brojeve: 011/361 99 00 ili 011/347 90 61.

Izvor: Poreska uprava

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: