Poreske olakšice za novoosnovane firme koje se bave inovacijama

Osnivači preduzeća koja obavljaju inovativnu delatnost, a koja budu otvorena posle 1. marta, biće oslobođeni plaćanja poreza i doprinosa na svaku zaradu do 150.000 dinara mesečno bruto u naredne tri godine od dana osnivanja. To je nova olakšica koja bi trebalo da stimuliše otvaranje i razvoj firmi koje se bave inovacijama, ali da bi osnivač takvog privrednog društva ostvario ovo pravo mora da ima najmanje pet odsto akcija ili udela u privrednom društvu i ne sme da bude povezan ni sa jednim pravnim licem.

Ova poreska pogodnost nadovezuje se na olakšicu koju je NALED inicirao kod Vlade Srbije još 2018, a koja je omogućila oslobađanje od plaćanja poreza i doprinosa na zarade za novoosnovana privredna društva, preduzetnike u sistemu lične zarade i preduzetnike poljoprivrednike. Tadašnja namera nadležnih bila je da se mladi stimulišu da pokrenu svoj biznis i da im se olakša prva godina poslovanja, da se početnicima smanji finansijsko opterećenje kada posle završene škole ili fakulteta uđu u svet biznisa. Faktički, mesečno mogu da uštede minimalno desetak hiljada dinara na ime poreza i doprinosa, što mogu da ulože u opremu, jer će tako u toku godine uštedeti više od 1.000 evra.

U NALED-u podsećaju da olakšicu na iznos mesečne neto zarade do 37.000 dinara u prvoj godini poslovanja mogu da ostvare osnivači privrednih društava ili preduzetnici koji su u proteklih 12 meseci završili školovanje ili su najmanje šest meseci na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ).

Ovom olakšicom uveden je novi pristup podsticanju preduzetništva u Srbiji, koji omogućava početnicima u poslovanju da godinu dana rade bez troškova na ime poreza i doprinosa, bez obaveze pretfinansiranja, bez suvišne administracije i čekanja na refundaciju.

U pilot-fazi, od oktobra 2018. do decembra 2019. godine, 780 privrednih subjekata je koristilo tu olakšicu za ukupno 893 zaposlena, uz ostvarivanje ušteda i do 1,5 miliona evra u prvoj godini poslovanja. Ta mera najviše je stimulisala zapošljavanje i rad u sredinama u kojima je teško privući velike investicije, a to su Medveđa, Loznica, Krupanj i Trstenik, ali se ipak izdvojio Brus, gde je zabeleženo najviše korisnika mere u odnosu na broj stanovnika. U tom gradu je više od 15 odsto novoosnovanih privrednih subjekata koristilo olakšicu – napominju u NALED-u. Prema njihovim analizama, ta mera donosi preduzetnicima uštedu od 12.000 do 33.000 dinara, a društvima sa ograničenom odgovornošću oko 15.000 dinara mesečno, koliko bi, inače, platili poreze i doprinose. Ranija istraživanja su pokazala da su preduzetnici početnici morali da plate od 151.550 do 426.314 dinara u toku prve godine poslovanja, a privredna društva od 188.126 do 235.126 dinara za troškove osnivanja i poreze i doprinose. Ove iznosi su im sledovali bez obzira na to da li su ostvarili prihode ili ne. U međuvremenu se pokazalo da je upravo visoko poresko opterećenje jedan od većih problema među mladima koji žele da započnu biznis, naročito porez na dohodak i porezi na obavezno socijalno osiguranje.

Novi podsticaji za započinjanje poslovanja

Nova podsticajna mera, koja takođe počinje da se primenjuje od 1. marta ove godine, jeste umanjenje osnovice poreza i doprinosa od 70 odsto za zarade novonastanjenih građana. Umanjenje se ostvaruje na period od pet godina, za radna mesta za koja se traži posebno stručno obrazovanje, ukoliko je mesečna zarada veća od 145.104, odnosno 217.656 dinara za novonastanjene građane koji su 12 godina pre zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vreme pretežno boravili van Srbije. Druga mera oslobađanja od plaćanja dela poreza i doprinosa za PIO po osnovu zarada novozaposlenih kvalifikovanih radnika odnosi se na osobe koje su prethodno bile nezaposlene ili angažovane kao paušalci. Mera se primenjuje u periodu od tri godine: u 2020. poslodavac se oslobađa obaveze plaćanja 70 odsto poreza i 100 odsto doprinosa za PIO, u 2021. oslobađa se 65 odsto poreza i 95 odsto doprinosa za PIO i u 2022. godini 60 odsto poreza i 85 odsto doprinosa za PIO.

Izvor: politika.rs

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: