Poreska uprava je objavila korisničko uputstvo za elektronsko podnošenje poreske prijave na obrascu PPDG-1R

Poreska uprava je na svom sajtu objavila Korisničko Upustvo za elektronsko podnošenje poreske prijave za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na paušalni prihod od samostalne delatnosti na obrascu PPDG-1R.

Od 1.1.2018. godine Obrazac PPDG-1R – Poreska prijava za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na paušalni prihod od samostalne delatnosti podnosi se u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: