Poreska uprava je na portalu e-POREZI postavila obrazac PEP-IPJ

Poreska uprava je na portalu e-POREZI postavila obrazac Poreska prijava PEP-IPJ (Evidencija izdvojenih poslovnih jedinica privrednih subjekata i skladišta), kako bi poreski obveznici u skladu sa članom 25. stav 1. tačka 1) Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji dostavili Poreskoj upravi podatke o skladišnom, odnosno poslovnom prostoru u kome obavljaju delatnost, i nakon toga uredno prijavljivali izmene tih podataka pre početka korišćenja prostora.

Poreska prijava na Obrascu PEP-IPJ podnosi se isključivo elektronskim putem preko portala e-POREZI. Obveznici koji su podatke eventualno dostavili u pisanom formatu, dužni su da te podatke dostave i elektronskim putem, počev od 27. avgusta 2018. godine.

Odredbom člana 25. ZPPPA nije propisano u kom roku su obveznici dužni da izvrše navedenu obavezu, ali je u vezi sa tim važno imati u vidu da od 27. avgusta 2018. godine stupaju na snagu i izmene odredaba čl. 176a i 179. ZPPPA shodno kojima je nepostupanje poreskih obveznika po članu 25. stav 1. tačka 1) ZPPPA:

  • poresko krivično delo nedozvoljenog skladištenja robe za koje je zaprećena kazna zatvora od tri meseca do tri godine i novčana kazna (član 176a stav 2. ZPPPA);
  • oreski prekršaj za koji je propisana novčana kazna od 100.000 do 2.000.000 dinara ako poreski obveznik ne dostavi podatke, odnosno od 100.000 do 500.000 dinara ako Poreskoj upravi ne prijavi blagovremeno sve kasnije izmene podataka ili ako prijavi netačne izmene podataka (član 179. stav.1 tačka 1a i stav 7) tačka 1) ZPPPA),

pa je preporuka da obveznici ovu obavezu izvrše u što kraćem roku.

Nepreciznost odredbi člana 25. stav 1. tačka 1) ZPPPA, koje su u primeni od 27. avgusta 2018. godine, doprinela je tome da su poreski obveznici imali brojna pitanja. Na osnovu tih pitanja, u tabeli prikazujemo sistematizovane odgovore na osnovu kojih proizlazi kada obveznici jesu, odnosno nisu dužni da pojedine podatke dostavljaju Poreskoj upravi.

Opis Napomena
Sedište obveznika, proizvodni i skladišni prostor se nalaze na istoj adresi Podaci se ne dostavljaju, jer su već registrovani u APR
Obveznik ima distributivni centar, koji je registrovan kao ogranak Podaci se ne dostavljaju, jer je podatak o ogranku već registrovan u APR
Obveznik ima maloprodajne objekte Prema našem mišljenju, podatke ne bi trebalo dostavljati, jer Poreska uprava raspolaže ovim podacima iz evidencije o fiskalnim kasama. Ipak, Obrazac PEP-IPJ predviđa iskazivanje i podataka o maloprodajnim objektima
Obveznik ima ugostiteljske objekte na različitim adresama Podaci se ne dostavljaju, jer Poreska uprava raspolaže ovim podacima iz evidencije o fiskalnim kasama
Obveznik ima gradilište, van mesta sedišta, na kojem se nalaze samo građevinske mašine Podaci se ne dostavljaju, jer nema poslovnih prostorija
Obveznik ima gradilište, van mesta sedišta, na kojem se na slobodnoj površini skladišti građevinski materijal Podaci se ne dostavljaju, jer se slobodna površina ne smatra poslovnom prostorijom
Obveznik ima gradilište, van mesta sedišta, na kojem se nalaze kontejneri za smeštaj radnika Podaci se ne dostavljaju, jer se kontejneri ne smatraju poslovnim prostorom (nemaju status nepokretnosti)
Obveznik poseduje skladišni prostor u kojem trenutno ne skladišti robu (prazan je) Podaci se ne dostavljaju, ali pre nego u tom objektu počnete da skladištite robu podaci se dostavljaju
Obveznik izdaje u zakup skladišni prostor, u kojem ne skladišti svoju robu Podaci se ne dostavljaju, ali obavezu da podatke dostavi ima obveznik koji je zakupac tog prostora
Obveznik izdaje u podzakup skladišni prostor, u kojem ne skladišti svoju robu Podaci se ne dostavljaju, ali obavezu da podatke dostavi ima obveznik koji je uzeo u podzakup taj prostor
Skladištenje dobara vrši se na otvorenom prostoru, bez poslovnih prostorija Podaci se ne dostavljaju, jer ne postoje poslovne prostorije
Na istoj adresi gde je sedište obveznika, nalazi se proizvodnja, veleprodaja i maloprodaja Podaci se ne dostavljaju, jer su već registrovani u APR
Skladišni prostor i poslovne prostorije se nalaze u inostranstvu Podaci se ne dostavljaju, jer skladišni prostor i poslovne prostorije nisu dostupne kontroli Poreske uprave
Stambeni prostor koji se koristi za potrebe stanovanja radnika Podaci se ne dostavljaju, jer to nije poslovni prostor u kojem obveznik obavlja delatnost
Obveznik obavlja delatnost na otvorenom prostoru/zemljištu Podaci se ne dostavljaju, jer se otvoreni prostor ne smatra poslovnom prostorijom
Investiciona nekretnina koja se izdaje u zakup Podaci se ne dostavljaju, jer je u pitanju nekretnina u kojoj obveznik ne obavlja delatnost
Roba se nalazi u motornim vozilima koja koriste komercijalisti na terenu Podaci se ne dostavljaju, jer se motorna vozila ne smatraju skladišnim i poslovnim prostorom
Obveznik ima registrovano akcizno skladište Podaci se ne dostavljaju, jer su već dostavljeni Ministarstvu finansija
Obveznik ima distributivni centar, koji nije registrovan kao ogranak Podaci se dostavljaju
Obveznik ima administrativne prostorije izvan mesta sedišta, koje nisu registrovane u APR-u Podaci se dostavljaju
Obveznik ima gradilište, van mesta sedišta, na kojem se nalazi objekat za skladištenje građevinskog materijala Podaci se dostavljaju
Obveznik ima konsignaciono skladište Podaci se dostavljaju
Obveznik ima robu koja je uskladištena kod komisionara Podaci se dostavljaju
Na istoj adresi van mesta sedišta obveznika, nalazi se više skladišnih prostorija Podaci se dostavljaju, a u prijavi se iskazuje ukupna kvadratura svih objekata
Tržni centar obezbeđuje poslovni prostor za zaposlene obveznika koji pruža usluge tehničkog održavanja tržnog centra Podatke dostavlja obveznik, čiji zaposleni koriste poslovne prostorije
Obveznik drži robu u iznajmljenom skladištu Podaci se dostavljaju, od strane obveznika koji koristi skladište
Kancelarija se nalazi van mesta registrovanog sedišta obveznika Podaci se dostavljaju
Maloprodajni objekat se puni robom, nije počeo sa radom i nema fiskalizovanu fiskalnu kasu Podaci se dostavljaju, s obzirom da se takav objekat smatra skladišnim prostorom
Roba se smešta u carinskom skladištu, koje ima objekat Podaci se dostavljaju, od strane obveznika čija se roba nalazi u skladištu
Zaposlenima je ugovorom o radu propisan rad od kuće Podaci se dostavljaju, jer se to smatra poslovnim prostorijama u kojima zaposleni obavljaju registrovanu delatnost poslodavca
Postoji ugovor o skladištenju robe u tuđem skladištu, ali roba u njemu još uvek nije uskladištena Podaci se dostavljaju, pre početka skladištenja robe u skladištu

Tabela sa pitanjima preuzeta sa sajta poreske kancelarije Tatić.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: