Poreska amortizacija - petostruki iznos prosečne mesečne bruto zarade

Na sajtu Republičkog zavoda za statistiku objavljen je iznos prosečne bruto zarade za decembar 2023. godine.

Ovo je od značaja za obračun poreske amortizacije, jer prema odredbi člana 7 (starog) Pravilnika o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe, ako je krajnji saldo pojedine grupe amortizacije od II do V manji od pet prosečnih mesečnih bruto zarada isplaćenih po zaposlenom u Republici u poslednjem mesecu perioda za koji se vrši obračun amortizacije, prema objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike, celokupan saldo te grupe priznaje se kao rashod amortizacije i saldo grupe jednak je nuli.

Kako prosečna mesečna bruto zarada za decembar 2023. godine iznosi 130.405 dinara, to znači da pet prosečnih mesečnih bruto zarada isplaćenih po zaposlenom u Republici iznosi 652.025 dinara.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: