Pojačane kontrole evidentiranja prometa preko fiskalnih uređaja

U toku prvih deset dana avgusta ove godine, inspektori Poreske uprave, izvršili su brojne kontrole evidentiranja prometa preko fiskalnih uređaja na teritoriji cele Republike, u skladu sa zakonskim propisima koji se odnose na novi model fiskalizacije, a koji podrazumeva obavezno izdavanje fiskalnog računa sa svim propisanim elementima uz prepoznatljiv QR kod. Od 266 sprovedenih kontrola, 193 su bile bez utvrđenih nepravilnosti, a u 73 objekta nije evidentiran promet preko fiskalnih uređaja (27,44%).

Koristeći napredne metode analize rizika, kao i prednosti savremenih rešenja koje donosi novi sistem fiskalizacije, težište kontrola je, pored ostalog, bilo na kontroli poreskih obveznika na turističkim destinacijama i muzičkim manifestacijama kao i obveznika koji se bave sportskom i rekreativnom delatnošću.

Na Saboru trubača u Guči, prilikom izvršenih kontrola, u šest maloprodajnih objekta su utvrđene nepravilnosti pri evidentiranju prometa preko fiskalnih uređaja. U isto toliko objekata utvrđene su nepravilnosti i prilikom kontrole u Vrnjačkoj Banji na manifestaciji “Dani Bate Stojkovića”. Kontrolisano je i evidentiranje prometa na bazenima i u objektima unutar bazena na Novom Beogradu, Voždovcu, u Zemunu, Dobanovcima, Smederevu i u Požarevcu. U sedam slučajeva utvrđeno je neizdavanje fiskalnih računa za promet roba i pružanja usluga. Inspektori Poreske uprave, kontrolisali su i poslovanje objekata na kupalištima “Pačir” u Subotici i “Štrand” u Novom Sadu. Tom prilikom, kod pet poreskih obveznika je utvrđeno da ne izdaju fiskalne račune. U svim slučajevima kršenja poreskih propisa, primenjuju se kazne u skladu sa zakonskim odredbama

Poreska uprava, zahvaljujući novom modelu fiskalizacije, raspolaže sa svim neophodnim podacima o prometu, u realnom vremenu, na svakoj maloprodajnoj lokaciji u Republici. Na taj način, uz primenu analize rizika i ciljanih kontrola, u mogućnosti je da efikasno reaguje na svaku nepravilnost kod poreskih obveznika koji ne ispunjavaju svoje zakonske obaveze. Stoga, pozivamo obveznike fiskalizacije da poštuju poreske propise, koji regulišu izdavanje fiskalnih računa prilikom prometa roba i usluga i na taj način izbegnu nepotrebne kontrole i kazne.

Izvor: Poreska uprava

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: