Podsetnik – od 1. juna novi Zakon o opštem upravnom postupku

Podsećamo da se od 1. juna u potpunosti primenjuje novi Zakon o opštem upravnom postupku (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2016).

Danom početka primene ovog zakona prestaje da važi Zakon o opštem upravnom postupku (“Službeni list SRJ”, br. 33/97 i 31/01 i “Službeni glasnik RS”, broj 30/10).

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: