Početak primene Ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa Hong Kongom

Ugovor između Vlade Republike Srbije i Vlade Hong Konga Specijalnog administrativnog regiona Narodne Republike Kine (dalje: Hong Kong) o otklanjanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu i sprečavanju poreske evazije i izbegavanja (dalje: Ugovor) stupio je na snagu 30. decembra 2020. godine.

Podsećamo da je Ugovor potpisan u Beogradu 14. avgusta 2020. godine i u Hong Kongu, 27. avgusta 2020. godine, u originalu na srpskom, kineskom i engleskom jeziku.

Zakon o potvrđivanju, kao i tekst Ugovora, objavljeni su u “Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”, broj 7/20 od 28. decembra 2020. godine.

U Republici Srbiji, Ugovor počinje da se primenjuje od 1. januara 2021. godine.

U Hong Kongu, Ugovor se primenjuje za svaku godinu utvrđivanja poreza koja počinje prvog aprila ili posle prvog aprila 2021. godine.

S tim u vezi, maksimalne stope poreza po odbitku na dividende, kamatu i autorske naknade predviđene u Ugovoru (koje država izvora – npr. Republika Srbija, može da primeni prilikom njihove isplate) su:

 • Dividende:

  1. 5 odsto bruto iznosa dividendi ako je stvarni vlasnik kompanija koja, u toku perioda od 365 dana koji uključuje dan isplate dividendi, neposredno ima najmanje 25 odsto kapitala kompanije koja isplaćuje dividende (radi izračunavanja tog perioda, ne uzimaju se u obzir promene vlasništva koje bi neposredno proizilazile iz korporativne reorganizacije, kao što su spajanje ili razdvajanje kompanije koja poseduje akcije ili isplaćuje dividendu);
  2. 10 odsto bruto iznosa dividendi u svim drugim slučajevima.
 • Kamata:

  • 10 odsto od bruto iznosa kamate

   Napomena:

   Kao izuzetak od navedenog, kamata koja nastaje u strani ugovornici (ovo iz razloga jer Hong Kong, u formalnopravnom smislu, nije država već Specijalni administrativni region Narodne Republike Kine) koju isplaćuje ta strana (Republika Srbija) ili njena politička jedinica ili jedinica lokalne samouprave ili (u slučaju Hong Konga Specijalnog administrativnog regiona) Monetarna vlast Hong Konga ili Berzanski fond ili (u slučaju Republike Srbije) Narodna banka Srbije, rezidentu druge strane ugovornice, oporezuje se samo u toj drugoj strani ako je stvarni vlasnik kamate:

   1. u slučaju Hong Konga Specijalnog administrativnog regiona,

    1. Vlada Hong Konga Specijalnog administrativnog regiona;
    2. Monetarna vlast Hong Konga;
    3. Berzanski fond;
   2. u slučaju Republike Srbije,

    1. Vlada Republike Srbije, njena politička jedinica ili jedinica lokalne samouprave;
    2. Narodna banka Srbije.
 • Autorske naknade:

  1. 5 odsto bruto iznosa autorskih naknada (za korišćenje ili za pravo korišćenja autorskog prava na književno, umetničko ili naučno delo, uključujući bioskopske filmove ili filmove ili trake za televiziju ili radio); i
  2. 10 odsto bruto iznosa autorskih naknada (za korišćenje ili za pravo korišćenja patenta, zaštitnog znaka, nacrta ili modela, plana, tajne formule ili postupka ili za korišćenje ili za pravo korišćenja industrijske, komercijalne ili naučne opreme ili za obaveštenja koja se odnose na industrijska, komercijalna ili naučna iskustva – stručna znanja/know-how, prim. D. D.).

Napominjemo da se, početkom primene Ugovora, stiču uslovi za izmenu Pravilnika o listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom (“Sl. glasnik RS”, br. 122/2012 i 104/2018) u smislu izostavljanja Hong Konga sa pomenute liste.

Izvor: Paragraf

Povezani tekst:

Comments

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: