Platni listići odneli poslodavcima 309 miliona RSD

Na osnovu odredbe o platnim listićima Zakona o radu, do sada je 2.236 radnika naplatilo 309 miliona dinara za zaostale plate.

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja ocenio je da je mera uvođenja platnih listića dala izuzetne rezultate, jer je taj list dobio status javne isprave koji se više ne dokazuje.

– Obračunski list koji dobijate na kraju meseca od poslodavca, bez obzira da li vam je isplatio platu ili ne, postao je izvršni list i sa njim možete da dođete na sud bez advokata. Taj list je dobio status javne isprave i on se više ne dokazuje. Zahvaljući toj zakonskoj meri do 18. maja 2016. godine završeno je 4.286 sudskih sporova, i na taj način naplaćeno je 309 miliona 786.000 dinara zaostalih plata, bez da radnici angažuju advokate – precizirao je ministar.

Propisane kazne za poslodavce koji se ne pridržavaju zakonske obaveze da izdaju obračunske listiće kreću su i do dva miliona dinara.

Izvor: www.b92.net
Originalni naslov:
Platni listići doneli radnicima 309 miliona RSD


Zakon o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014)

7. Obračun zarade i naknade zarade

Član 121.

Poslodavac je dužan da zaposlenom prilikom svake isplate zarade i naknade zarade dostavi obračun.

Poslodavac je dužan da zaposlenom dostavi obračun i za mesec za koji nije izvršio isplatu zarade, odnosno naknade zarade.

Uz obračun iz stava 2. ovog člana poslodavac je dužan da zaposlenom dostavi i obaveštenje da isplata zarade, odnosno naknade zarade, nije izvršena i razloge zbog kojih nije izvršena isplata.

Obračun zarade, odnosno naknade zarade, iz stava 2. ovog člana poslodavac je dužan da zaposlenom dostavi najdocnije do kraja meseca za prethodni mesec.

Obračun iz stava 1. ovog člana na osnovu koga je isplaćena zarada, odnosno naknada zarade u celosti može se dostaviti zaposlenom u elektronskoj formi.

Obračun zarade i naknade zarade koje je dužan da isplati poslodavac u skladu sa zakonom predstavlja izvršnu ispravu.

Zaposleni kome je zarada i naknada zarade isplaćena u skladu sa obračunom iz st. 1. i 2. ovog člana, zadržava pravo da pred nadležnim sudom osporava zakonitost tog obračuna.

Sadržaj obračuna iz st. 1. i 2. ovog člana propisuje ministar.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: