Plan rada terenske kontrole za 2017. godinu

Poreska uprava je na svojoj zvaničnoj internet stranici, dana 22. februara 2017. godine, objavila sledeću vest:

Plan rada terenske kontrole za 2017. godinu

Godišnji plan poreske terenske kontrole za 2017. godinu sačinjen je u skladu sa Planom poštovanja poreskih propisa za 2017. godinu, shodno članu 118. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji i ocenom poreskog značaja i poreskog rizika poreskih obveznika, na osnovu Analize rezultata rada terenske kontrole za period 01.01.-30.09.2016. godine i Analize kretanja PDV za period 01.10.2015.-30.09.2016. godine, kao i ostalih službenih podataka kojima raspolaže Poreska uprava.

Planirane kontrole za 2017. godinu usmerene su na poreske obveznike prema njihovom fiskalnom kapacitetu. Stoga je plan terenske kontrole u najvećoj meri usmeren na kontrole poreskih obveznika koji imaju veći poreski rizik. Osnovu za takvo opredeljenje predstavlja izrada plana kontrola u najvećoj meri na osnovu analize rizika, a na osnovu podataka iskazanih u PPPDV prijavama.

Godišnji plan kontrola terenske kontrole za 2017. godinu sastoji se iz sledećih delova:

  1. Deo plana kontrola sačinjen na bazi analize rizika;
  2. Deo plana kontrola po zahtevima i prijavama drugih državnih organa (MUP, tužilaštvo, sudovi, inspekcijske službe), organizacionih delova Poreske uprave i prijava građana, upućenih Centrali Poreske uprave;
  3. Deo plana kontrola za 2017. godinu po planovima, prijavama i drugim zahtevima koji se sačinjava u filijalama Poreske uprave;
  4. Aktivnosti u vezi izvršenja plana kontrola za 2017. godinu i
  5. Analiza rezultata i ocena izvršenja plana kontrola u 2016. godini.

Plan rada terenske kontrole za 2017. godinu

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: