PDV u prometu sekundarnim sirovinama

Kada obveznik PDV pruža usluge koje su neposredno povezane sa sekundarnim sirovinama drugom obvezniku PDV, nije dužan da na računu iskaže osnovicu, stopu i iznos PDV, već se na računu poziva na član 10. stav 2. tačka 1) Zakona o porezu na dodatu vrednost.

(Mišljenje Ministarstva finansija iz Biltena MF, br. 011-00-966/2016-04 od 31.10.2016. godine)

Usluge koje su neposredno povezane sa sekundarnim sirovinama su usluge sortiranja, sečenja, rastavljanja na delove, čišćenja, poliranja i presovanja sekundarnih sirovina prema Pravilniku o utvrđivanju sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa sekundarnim sirovinama. Takođe obveznik PDV koji pruža uslugu na računu treba da navede “PDV nije obračunat u skladu sa članom 10. stav 2. tačka 1) Zakona o porezu na dodatu vrednost”. U slučaju pružanja usluga neposredno povezanim sa sekundarnim sirovinama PDV dužnik je primalac usluga.

Kada obveznik PDV drugom obvezniku PDV vrši promet usluga koje su neposredno povezane sa sekundarnim sirovinama, izdaje račun u kojem se ne iskazuju podaci o iznosu osnovice, poreskoj stopi koja se primenjuje i iznosu obračunatog PDV, već se iskazuje podatak o ukupnom iznosu naknade za izvršeni promet usluga i napomena koja može da glasi: “PDV nije obračunat u skladu sa članom 10. stav 2. tačka 1) Zakona o porezu na dodatu vrednost. Primena navedene zakonske odredbe nije uslovljena postojanjem posebnog dokumenta nazvanog ugovorom niti posedovanjem dozvole za obavljanje delatnosti propisane posebnim zakonom.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: