Označavanјe načina plaćanјa u fiskalnoj kasi za većinu obveznika vraća se na prvobitno rešenјe

Ministar finansija doneo je Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog računa (u dalјem tekstu: Pravilnik o izmenama i dopuni), koji je objavlјen u “Službenom glasniku RS”, br. 12/22 od 12. maja 2022 godine i koji je stupio na snagu narednog dana od dana objavlјivanja, to jest 13. maja 2022. godine.

U Pravilniku o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog računa (“Službeni glasnik RS”, br. 31/21, 99/21, 10/22, 49/22 i 50/22, u dalјem tekstu: Pravilnik), član 6. stav 1. menja se i glasi:

“Obveznik fiskalizacije, preko elektronskog fiskalnog uređaja, u okviru podatka o načinu plaćanja, u smislu člana 5. stav 2. tačka 11) Zakona, na fiskalnom računu navodi jedan od sledećih podataka, zavisno od sredstva plaćanja kojim kupac, odnosno korisnik usluga plaća isporučena dobra, odnosno pružene usluge:

 • “gotovina” – ako se plaćanje vrši gotovim novcem (novčanicama i kovanim novcem);
 • “instant plaćanje” – ako se plaćanje vrši instant transferom odobrenja na prodajnom mestu;
 • “platna kartica” – ako se plaćanje vrši platnom karticom;
 • “ček” – ako se plaćanje vrši čekom;
 • “prenos na račun” – ako se plaćanje vrši nalogom za uplatu ili nalogom za prenos;
 • “vaučer” – ako se plaćanje vrši vaučerom, novčanim bonovima, internim karticama ili sličnim sredstvom plaćanja;
 • “drugo bezgotovinsko plaćanje” – ako se plaćanje vrši bezgotovinski drugim sredstvom plaćanja koje se smatra dozvoljenim u Republici Srbiji, u skladu sa zakonom.”.

Posle navedenog stava dodat je novi stav 2, koji glasi:

“Izuzetno od stava 1. ovog člana, elektronski fiskalni uređaj preko kojeg se evidentira promet usluge predaje hrane i pića za konzumaciju na licu mesta u smislu propisa kojim se uređuje porez na dodatu vrednost i promet hrane i pića koji se vrši u objektu pekare, bez obzira na to da li se preko tog elektronskog fiskalnog uređaja evidentira i drugi promet na malo, mora za evidentiranje načina plaćanja da ima isklјučivo sledeće opcije:

 • “gotovina” – ako se plaćanje vrši gotovim novcem (novčanicama i kovanim novcem), instant transferom odobrenja na prodajnom mestu, platnom karticom i čekom;
 • “prenos na račun” – ako se plaćanje vrši nalogom za uplatu ili nalogom za prenos;
 • “vaučer” – ako se plaćanje vrši vaučerom, novčanim bonovima, internim karticama ili sličnim sredstvom plaćanja;
 • “drugo bezgotovinsko plaćanje” – ako se plaćanje vrši bezgotovinski drugim sredstvom plaćanja koje se smatra dozvoljenim u Republici Srbiji, u skladu sa zakonom.”.

Prema tome, pretežni deo obveznika fiskalizacije će prilikom naplate unositi sredstvo plaćanja kojim je zaista plaćen promet dobara i usluga koji je evidentiran preko elektronskog fiskalnog uređaja, pa neće morati da obezbeđuje sebi dodatne priručne evidencije o načinima plaćanja.

Pretpostavlјamo da mnogi dobavlјači nisu ni stigli da u sotver isporučenih fiskalnih kasa ugrade izmenu iz Pravilnika o izmenama Pravilnika o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog računa (“Službeni glasnik RS”, br. 50/22 od 28. 4. 2022. godine), tako da za mnoge obveznike ni prethodna ni ova inofmacija neće predstavlјati novinu, jer se sve vraća na početno stanje.

Međutim, obveznik koji evidentira promet usluge predaje hrane i pića za konzumaciju na licu mesta i promet hrane i pića koji se vrši u objektu pekare, biće dužan da koristi ograničen set načina plaćanja i onda kada preko iste kase prodaje druga dobra i usluge, ili će da za druge namene koristi drugi elektronski fiskalni uređaj sa punim opcijama načina plaćanja.

Prema odredbama člana 34. Pravilnika o PDV, uslugama predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta, u smislu člana 12. stav 6. tačka 4) podtačka (5) Zakona, smatraju se usluge predaje pripremlјene ili nepripremlјene hrane, pića ili hrane i pića, za lјudsku potrošnju, uz dodatne usluge koje omogućavaju njihovu trenutnu potrošnju (serviranje, posluživanje i dr.), nezavisno od toga da li se konzumacija vrši u ugostitelјskom objektu u kojem je hrana pripremlјena, u ugostitelјskom objektu u kojem hrana nije pripremlјena, u poslovnom ili stambenom prostoru primaoca usluga ili na drugom mestu.

Predaja hrane, pića, ili hrane i pića, sa ili bez prevoza, ali bez dodatnih usluga koje omogućavaju njihovu trenutnu potrošnju, ne smatra se uslugom predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta, već se smatra isporukom dobara.

Dodatnim uslugama koje omogućavaju trenutnu potrošnju hrane i pića, ne smatraju se usluge serviranja i posluživanja hrane i pića u objektu pekare u smislu propisa o PDV, ali se ograničenje korišćenja načina plaćanja odnosi na sve objekte pekara.

Proizvođači elektronskih fiskalnih uređaje će morati da izvedu posebna podešavanja u svojim proizvodima na zalihama i onima koji su već isporučeni kupcima. Ubuduće, neki od dobavlјača prodavaće prefabrikovana rešenja specijalno pripremlјena za različite vrste korisnika, a neki će omogućiti korisnicima da sami odaberu koji će obim opcija načina plaćanja koristiti (ograničen ili pun).

Izvor: Privredni savetnik

Comments

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: