Outsourcing zarada

Outsourcing usluga obračuna zarada i drugih ličnih primanja – zašto i kako?

Kompanije se sve češće odlučuju da obračune zarada i drugih ličnih primanja za angažovana lica povere spoljnom partneru.

Za takvu odluku postoji više mogućih razloga:

 • Poresko-pravni segment – lična primanja su često u fokusu pa korisnik usluge želi da bude siguran da su ugovori i obračuni urađeni u skladu sa propisima
 • Niži troškovi – manja mogućnost plaćanja kazni, zateznih kamata i penala. Zaposleni koji se bavi obračunom zarada (posebno kod većih privrednih subjekata sa nešto kompleksnijim obračunima) mora da raspolaže širokim poljem stručnih znanja, kako bi posao bio kvalitetno odrađen. Angažovanje takvog zaposlenog predstavlja znatan trošak.
 • Pouzdanost – kada uslugu pruža specijalizovani partner, nije moguće da se dogodi da zbog odsustva vašeg zaposlenog postane ugrožena mogućnost redovnog obračuna i isplate zarade.
 • Iskustvo – specijalizovani partneri obračune vrše za veliki broj pravnih lica, čime stiču najrazličitija iskustva u praksi, što im omogućava kvalitetna rešenja u praksi.
 • Tajnost zarada – u ljudskog prirodi je poređenje sa drugima, pa tako zarada zaposlenog može da bude i više nego pristojna, ali ako iz nekog razloga kolega ima višu zaradu (za kojeg zaposleni smatra da ima sličan ili niži radni doprinos), zaposleni postaje demotivisan.

Usluga koju AKTIVA sistem pruža Klijentu podrazumeva:

 • izrade ugovora o radu i drugih akata iz oblasti radnog odnosa,
 • prijave i odjave zaposlenih na obavezno socijalno osiguranje,
 • ishodovanja i overe zdravstvenih kartica, izdavanje potvrda o visini zarade i drugih sličnih potvrda
 • obračun zarada i drugih ličnih primanja, podnošenje poreskih prijava i pripremu naloga za isplatu,
 • obračun, isplate i refundacije bolovanja, odnosno obračun, isplate i refundacije porodiljskog odsustva.

* Prikaz obračuna zarada za potrebe menadžmenta može biti prilagođen po mestima troška, odnosno organizacionim jedinicama.

Comments

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: