Otvoren novi javni poziv Fonda za inovacionu delatnost

Fond za inovacionu delatnost poziva inovativna preduzeća da se prijave za dodelu bespovratnih sredstava za razvoj inovacija kroz Program ranog razvoja, Program sufinansiranja inovacija i Program saradnje nauke privrede. Drugi javni poziv u okviru projekta “Povećanje inovacionih kapaciteta i tehnološke spremnosti MSP”, vredan 9 miliona evra, otvoren je do 15. marta 2022.godine u 15.00 časova. Projektne prijave iz svih oblasti nauke i tehnologije i svih industrijskih sektora podnose se putem portala Fonda.

Program ranog razvoja namenjen je mladim preduzećima koji razvijaju tehnološku inovaciju za kojom postoji potreba na tržištu. Pojedinačno po projektu dodeljuje se do 80.000 evra, maksimalno do 70% ukupnih opravdanih troškova projekta, čije trajanje je do 12 meseci. Za ovaj program mogu se prijaviti i timovi, s tim da u slučaju da njuhov projekat bude odobren za finansiranje, tim je u obavezi da osnuje preduzeće.

Program sufinansiranja inovacija podržava mala i srednja preduzeća u razvoju novih proizvoda, usluga i tehnologija sa visokom dodatom vrednošću i podstiče da uspostave saradnje/partnerstva sa međunarodnim kompanijama/organizacijama. Pojedinačno po projektu se dodeljuje do 300.000 evra, maksimalno 70% ukupnih opravdanih troškova projekta za mikro i mala preduzeća, odnosno 60% za srednja preduzeća. Projekti mogu trajati do 24 meseca.

Program saradnje nauke i privrede ima za cilj da podstakne preduzeća iz privatnog sektora i javne naučno-istraživačke organizacije da formiraju konzorcijume i realizuju zajedničke razvojne projekte kako bi razvili nove proizvode i usluge, odnosno inovativne tehnologije, sa tržišnim potencijalom. Finansijska podrška se dodeljuje do 300.000 evra po projektu čime se pokriva maksimalno 70% ukupnih opravdanih troškova projekta za mikro i mala preduzeća, odnosno 60% za srednja preduzeća. Projekti mogu trajati do 24 meseca.

Sredstva za realizaciju javnog poziva obezbeđena su zahvaljujući su udruženim sredstvima Republike Srbije i Evropske unije kroz pretpristupne fondove EU.

Izvor: Portal preduzetništva

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: