Oporezivanje pružanja usluga stranim kompanijama

Prema članu 3 Zakona o PDV-u predmet oporezivanja PDV su:

 1. isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti;
 2. uvoz dobara u Republiku.

Ovim članom se objašnjava da PDV treba da se obračunava samo za isporuku dobara i pružanje usluga čije je mesto prometa Srbija. Kada je mesto prometa usluga u inostranstvu, promet nije predmet oporezivanja PDV-om.

Član 12 Zakona objašnjava kako da odredite gde se nalazi mesto prometa usluga.

Opšte je pravilo da se mestom prometa usluga smatra mesto u kome primalac usluga ima sedište, ako se usluge pružaju poreskom obvezniku.

Poreskim obveznikom smatra se:

 • svako lice koje obavlja delatnost kao trajnu aktivnost, bez obzira na cilj obavljanja te delatnosti;
 • pravna lica, državni organi, organi teritorijalne autonomije sa sedištem u RS;
 • strana pravna lica, državni organi, organi teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, registrovani za plaćanje poreza na potrošnju u državi u kojoj imaju sedište (član 12. stav 3. Zakona).

Za neke vrste usluga postoje izuzeci od gore navedenog pravila. O tome možete pročitati ovde.

Dakle, ukoliko domaće pravno lice pruža usluge stranim kompanijama, onda je mesto prometa usluga u inostranstvu, a ne u Srbiji, pa ne treba obračunavati PDV. Prilikom izdavanja računa potrebno je napisati napomenu o oslobađanju, na primer “PDV se ne obračunava u skladu sa članom 12. stav 4. Zakona o PDV-u”.

Da li se ova vrsta prometa uključuje u ukupan promet za svrhu određivanja praga za ulazak u sistem PDV-a?

Lice čiji promet dobara i usluga u prethodnih 12 meseci nije veći od 8 miliona dinara nije obavezno da se registruje u sistem PDV-a.

Prema članu 33. Zakona, prag od 8 miliona primenjuje se na promet:

 1. koji se oporezuje PDV-om;
 2. za koji, u skladu sa članom 24. ovog zakona, postoji oslobođenje od plaćanja PDV-a.

Dakle, promet uslug ostvaren van Srbije nije uključen. To znači da ako imate promet usluga stranim kompanijama čiji iznos prelazi 8 miliona, niste u obavezi da budete obveznik PDV-a.

Comments

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: