Omogućeno je dostavljanje podataka o banci kod koje će biti otvoren namenski račun za uplatu direktnih davanja

Uredbom o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima (u nastavku: Uredba), između ostalog, uređuju se i direktna davanja iz budžeta Republike Srbije privrednim subjektima u privatnom sektoru koji su to prihvatili u skladu sa članom 11. Uredbe.

Isplata direktnih davanja vrši se sa posebnog namenskog računa otvorenog za tu namenu kod Uprave za trezor, na osnovu dostavljenih podataka u elektronskom obliku od Poreske uprave za isplatu po privrednim subjektima iz čl. 9. i 10. Uredbe.

Privrednom subjektu se radi isplate direktnih davanja otvara poseban namenski račun – isplata direktnih davanja – COVID-19 kod banke koja u momentu stupanja na snagu ove uredbe vodi tekući račun tog privrednog subjekta. Otvaranjem posebnog računa ne stiče se pravo na direktna davanja, već se ostvaruje pravo na isplatu sredstava na taj račun po osnovu direktnih davanja, ako su ispunjeni uslovi iz čl. 9. do 12. Uredbe.

Privredni subjekti koji su prihvatili direktna davanja iz budžeta Republike Srbije, odnosno koji stiču pravo na direktna davanja u skladu sa propisanim uslovima, a na dan 10. aprila 2020. godine imaju otvorene tekuće račune kod više banaka – dužni su da najkasnije 25. aprila 2020. godine, putem aplikacije ePorezi, dostave podatak o nazivu banke kod koje će biti otvoren poseban račun.

Dostavljanje podataka o nazivu banke vrši se putem aplikacije ePorezi. U prvom koraku se vrši izbor odgovarajućeg obrasca – IPB (Izbor poslovne banke). Zatim se u okviru Obrasca IPB vrši izbor poslovne banke.

Privredni subjekt, koji na dan 10. aprila 2020. godine ima otvoren tekući račun samo kod jedne banke, nije dužan da putem aplikacije ePorezi dostavi podatke o nazivu banke kod koje će biti otvoren poseban račun (podrazumeva se da će se isplata državne pomoći vršiti na namenski račun koji će biti otvoren kod te banke).

Izvor: pktatic.rs

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: