Omogućeno elektronsko podnošenje registracione prijave za upis založnog prava

U okviru projekta “Usluge razvoja i uspostavljanja informacionog sistema za Registar založnog prava” izrađen je novi, moderniji softver za vođenje ovog elektronskog registra, čija je inicijalna verzija uspostavljena još 2005. godine. Uz to, Agencija za privredne registre sada je na svom portalu sa eServisima omogućila i elektronsko podnošenje zahteva putem aplikacije “eZaloga”.

Usluzi “eRegistracija” pristupa se preko Sistema za centralizovano prijavljivanje korisnika Agencije, a sve informacije, sa video i pisanim uputstvom za korisnike, objavljene su na internet stranici Agencije: Usluge/eServisi/eRegistracija u Registru založnog prava.

U Registru založnog prava na pokretnim stvarima i pravima, za prvih devet meseci ove godine, primljeno je 15.363 zahteva, od kojih je usvojeno 12.988 registracionih prijava, odnosno pozitivno je rešeno 89,40% prijava.

U periodu od početka januara do kraja septembra, u Registar je upisano 6.917 založnih prava, što je za 7,20% više nego u istom periodu prošle godine, a registrovanim založnim pravima obezbeđena su potraživanja u iznosu koji je veći od 11 milijardi evra.

U Registar je upisano 95,60% ugovornih zaloga, 1,60% založnih prava za obezbeđenje poreskih obaveza, dok 2,90% čine založna prava nastala u sudskom postupku izvršenja i obezbeđenja.

Među predmetima, na kojima je registrovana zaloga, najzastupljena su vozila (35,10%) i to poljoprivredna i različita druga vozila, prava potraživanja, udeli i druga imovinska prava (29,50%), mašine i oprema (22,10%) i životinje (1,40%), dok ostale pokretne stvari čine 11,90%.

Banke su najčešći založni poverioci (72,40%), za kojima slede privredna društva (13,50%), a među poveriocima su i Poreska uprava (2,90%), fizička lica (3,30%), preduzetnici (0,20%) i ostala lica koja ne pripadaju ni jednoj od navedenih kategorija.

U strukturi dužnika, najzastupljenija su privredna društva (50,30%) i fizička lica (40,90%). Preduzetnici su zastupljeni u 7,70% slučajeva. Zalogodavac je u čak 90% slučajeva istovremeno i dužnik obezbeđenog potraživanja.

Po završetku trećeg kvartala, u Registru založnog prava na pokretnim stvarima i pravima bila su aktivna 193.432 založna prava, dok ukupna vrednost potraživanja, koja su njima obezbeđena, iznosi oko 87,5 milijardi evra.

Izvor: Agencija za privredne registre

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: