Omogućen pristup javnim podacima o subjektima u zdravstvu

Agencija za privredne registre je objavila Jedinstvenu evidenciju subjekata u zdravstvu, koja omogućuje javno pretraživanje registrovanih podataka o zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi na teritoriji Republike Srbije.

Putem ovog pretraživača je omogućen jedinstveni pristup podacima o privatnoj praksi/preduzetnicima upisanim u Registru privrednih subjekata, kao i o zdravstvenim ustanovama, koje obavljaju zdravstvenu delatnost na teritoriji Republike Srbije i registrovane su u Registru zdravstvenih ustanova.

Na osnovu kriterijuma koji se odnose na šifru delatnosti iz oblasti zdravstva i teritoriju (opštinu), putem pretraživača se dobija lista privatne prakse i zdravstvenih ustanova koje obavljaju zadatu zdravstvenu delatnost na izabranoj teritoriji (opštini), uz mogućnost pregleda detalja o svakom subjektu pojedinačno.

Jedinstvenoj evidenciji subjekata u zdravstvu se pristupa preko stranice Registri/Zdravstvene ustanove/Pretraživanje podataka.

Izvor: Agencija za privredne registre

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: