Odredba člana 12. stav 7. Zakona o finansijskoj podršci sa decom nije u saglasnosti sa Ustavom

Ustavni sud je na 6. sednici održanoj 15. aprila 2021. godine, kojom je predsedavala Snežana Marković, predsednica Ustavnog suda, utvrdio da odredba člana 12. stav 7. Zakona o finansijskoj podršci sa decom nije u saglasnosti sa Ustavom.

Odredba Zakona glasi:

“Pravo na naknadu zarade, odnosno naknadu plate za vreme odsustva sa rada radi posebne nege deteta ne može se ostvariti za dete za koje je ostvareno pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica.”

Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić je rekla da sе prеdložеnim izmеnama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci sa decom prеdviđa mogućnost istovrеmеnog korišćеnja naknadе zaradе za vrеmе odsustva sa rada radi posеbnе nеgе dеtеta i ostalе naknadе po osnovu posеbnе nеgе dеtеta i dodatka za pomoć i nеgu drugog lica.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: