Odložena primena propisa o čuvanju arhivske građe

Primena propisa o čuvanju arhivske građe u elektronskom obliku odložena je do 1. januara 2024. godine. Naime, Vlada Srbije izmenila je Uredbu o jedinstvenim tehničko-tehnološkim zahtevima i procedurama za čuvanje i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku i na ovaj način odložila primenu koja je trebalo da počne 1. septembra 2022. godine.

Ovom uredbom određene su obaveze stvaraoca i imaoca dokumentarnog materijala u elektronskom obliku u pogledu pouzdanog čuvanja i arhiviranja, određen je način vršenja nadzora od strane nadležnog arhiva, kao i postupak izdvajanja i uništavanja dokumentarnog materijala u elektronskom obliku i izdvajanja i predaje arhivu dokumentarnog materijala koji se čuva trajno protekom roka od 30 godina od nastanka tog materijala.

Donetom Uredbom razrađuju se obaveze iz Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti propisana je obaveza vođenja arhivske knjige u elektronskom obliku, ali sada sa odloženom primenom koja stupa na snagu početkom 2024. godine.

Ceo set propisa o arhivskoj građi nametnuo je značajne obaveze svim privrednim subjektima, kaže poreski savetnik i član UO Udruženja poreskih savetnika Srbije Aleksandar Vasić.

Ipak, on smatra da je opravdana tendencija zakonodavca da pitanja postupanja sa elektronskim dokumentima uredi propisima, s obzirom na to da sve veći broj privrednika ima arhivsku građu i dokumentarni materijal u ovom obliku.

Primena propisa o elektronskom arhiviranju podrazumeva postojanje softverskog rešenja – informacionog sistema za pouzdano elekronsko čuvanje kao i e-arhiva za potrebe državnih organa. Sve aktivnosti će se u budućnosti odvijati elektronski, preko softverskih rešenja i elektronskih servisa. Razlog za produženje roka primene ovih propisa je nepripremljenost države za realizaciju zakonom propisanih obaveza koje državni organi treba da ispune“, kaže Vasić za naš portal.

Prema njegovom mišljenju, nijedan korak nije trebalo da bude preduzet i nijedna nova obaveza nije smela da bude nametnuta privredi pre nego što država uspostavi potpuno funkcionalne elektronske servise neophodne za realizaciju ovih propisa.

Izvor: biznis.rs

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: