Odložena fiskalizacija za prodavce na pijačnim tezgama do 1. januara 2023. godine

Na upravo održanoj sednici Vlade (28. aprila 2022. godine) doneta je Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja. Uredba će biti objavljena u Sl. glasniku RS, broj 51/22 od 29. aprila 2022. godine i stupa na snagu danom objavljivanja.

Prema novom članu 4a Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja, obveznici fiskalizacije koji se bave prodajom dobara i usluga na pijačnim tezgama i sličnim objektima nemaju obavezu evidentiranja prometa na malo i primljenih avansa za promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja počev od 1. maja 2022. godine zaključno sa 31. decembrom 2022. godine.

Dakle, za navedene obveznike produžava se prelazni period tokom kojeg neće biti u obavezi da evidentiraju promet na malo preko elektronskih fiskalnih uređaja.

Osim navedenog, izmenom člana 3. stav 2. tačka 3) Uredbe propisano je da se izuzimanje od obaveze evidentiranja prometa na malo preko elektronskih fiskalnih uređaja odnosi na kompletan vazdušni prevoz putnika (šifra delatnosti 51.10), a ne samo na međunarodni prevoz putnika kako je inicijalno bilo propisano.

Izvor: Poreska kancelarija Tatić

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: