Od Nove godine počinje s radom elektronski sistem za izdavanje građevinskih dozvola

Agencija za privredne registre objavila je na svojoj zvaničnoj internet stranici, dana 24. decembra 2015. godine, sledeću vest:

Od Nove godine počinje s radom elektronski sistem za izdavanje građevinskih dozvola

Od 1. januara 2016. godine u okviru Agencije za privredne registre počeće sa radom Centralna evidencija objedinjenih procedura.

Objedinjena procedura, kao nov postupak koji omogućava efikasnije izdavanje dozvola i pribavljanje saglasnosti neophodnih u postupku izgradnje, dogradnje i rekonstrukcije objekata propisana je Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“ broj 132/2014), a počela je da se primenjuje od 1. marta 2015. godine.

Od 1. januara 2016. godine svi zahtevi u postupku objedinjene procedure podnosiće se isključivo elektronskim putem, preko Centralnog informacionog sistema Agencije za privredne registre, a sve informacije od značaja za postupak sprovođenja objedinjene procedure možete dobiti preko Pozivnog centra čiji su brojevi telefona: 011/40-43-190, 011/40-43-191 i 011/40-43-192 ili internet stranice na adresi www.gradjevinskedozvole.rs, na kojoj se nalaze i odgovori na najčešće postavljena pitanja u vezi sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji, propisi i drugi dokumenti relevantni za oblast građevinarstva.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: