Od 1. juna primena novog Zakona o opštem upravnom postupku

Novi Zakon o opštem upravnom postupku (“Sl. glasnik RS”, br. 18/16) stupio je na snagu 9. marta 2016. godine, a počeće da se primenjuje 1. juna 2017. godine, osim odredbi:
– člana 9. (Načelo delotvornosti i ekonomičnosti postupka),
– člana 103. (Dužnost organa da pribavi podatke po službenoj dužnosti) i
– člana 207. (Prekršajna odgovornost) – koje su u primeni od 8. juna 2016. godine.

Danom početka primene novog Zakona (1.06.2017. godine) prestaje da važi Zakon o opštem upravnom postupku (“Sl. list SRJ”, br. 33/97 i 31/01 i “Sl. glasnik RS”, br. 30/10).

Izvor: cekos.rs | 15.05.2017.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: