Informacija o obukama za primenu podzakonskih akata donetih na osnovu Zakona o računovodstvu

1. Učesnici obuka

Obuke su namenjene računovođama (iz privrednih društava, drugih pravnih lica i pružalaca računovodstvenih usluga), revizorima, poreskim inspektorima, državnim revizorima i svim drugim licima koja u svom poslu moraju da primenjuju podzakonska akta doneta na osnovu Zakona o računovodstvu (“Službeni glasnik RS”, br. 73/2019).

2. Način izvođenja obuka

Obuke se održavaju putem webinara.

Obuke su besplatne.

Učesnici obuka mogu obuku pratiti na računaru, tabletu ili putem mobilnog telefona.

Učesnici obuka dobijaju link za pristupanje obuci za koju su se prijavili.

Učesnici obuka mogu da postavljaju pitanja tokom obuke (glasom ili porukom).

Organizaciju i izvođenje obuka sprovodi prof. dr Zoran Petrović, ovlašćeni revizor.

Nadzor nad sprovođenjem obuka vrši Ministarstvo finansija Republike Srbije.

3. Vrste obuka

Biće organizovane dve vrste obuka:

 1. Obuka za primenu podzakonskih akata donetih na osnovu Zakona o računovodstvu (Obuka 1) – trajanje 1 dan, četiri školska časa u dva bloka, sa pauzom od 20 minuta između blokova;
 2. Obuka za primenu Pravilnika za mikro i druga pravna lica (Obuka 2) – trajanje 3 dana po četiri školska časa u dva bloka, sa pauzom od 20 minuta između blokova.

4. Broj obuka i broj polaznika obuka

Broj obuka i učesnika po grupama je sledeći:

 • 2 obuke po 50 učesnika (100 učesnika) iz Beogradskog regiona,
 • 1 obuka po 50 učesnika iz Regiona Šumadije i Zapadne Srbije,
 • 2 obuke po 30 učesnika (60 učesnika) iz Regiona Južne i Istočne Srbije i Kosova i Metohije i
 • 2 obuke po 30 učesnika (60 učesnika) iz Regiona Vojvodine.

Navedeni broj grupa i broj učesnika važe i za Obuku 1 i za Obuku 2.

5. Vreme održavanja obuka

Obuke će se održavati radnim danima, u periodu od 12 – 16 časova.

Orijentacioni termini Obuke 1 bi bili:

 • obuke za učesnike iz Beogradskog regiona: 22. oktobar i 10. novembar 2020. godine;
 • obuka za učesnike iz Regiona Šumadije i Zapadne Srbije: 12. novembar 2020. godine;
 • obuke za učesnike iz Regiona Vojvodine: 27. oktobar i 3. novembar 2020. godine i
 • obuke za učesnike iz Regiona Južne i Istočne Srbije i Regiona Kosova i Metohije: 29. oktobar i 5. novembar 2020. godine.

Orijentacioni termini Obuke 2 bi bili:

 • obuke za učesnike iz Beogradskog regiona:

  • I grupa: 17, 19 i 24. novembar 2020. godine;
  • II grupa: 18, 23 i 25. mart 2021. godine;
 • obuka za učesnike iz Regiona Šumadije i Zapadne Srbije:

  • I grupa: 19, 21 i 26. januar 2021. godine;
 • obuke za učesnike iz Regiona Vojvodine:

  • I grupa: 26. novembar, 1 i 3. decembar 2020. godine;
  • II grupa: 17, 19 i 22. mart 2021. godine;
 • obuke za učesnike iz Regiona Južne i Istočne Srbije i Regiona Kosova i Metohije:

  • I grupa: 17, 21 i 23. decembar 2020. godine;
  • II grupa: 3, 5 i 9. mart 2021. godine.

6. Način prijavljivanja polaznika obuke

Da bi neko učestvovao u obuci neophodno je da dostavi sledeće podatke:

 • ime i prezime,
 • obuka i termin za koji se prijavljuje (za Obuku 2 upisuje se početni dan obuke),
 • naziv firme/ustanove,
 • radno mesto,
 • mejl adresa (ovaj podatak mora biti tačan, jer u slučaju pogrešne mejl adrese neće biti dobijen link za učestvovanje u obuci) i
 • region (region se mora poklapati sa terminom obuke predviđenom za taj region).

Na primer:

ime i prezime: Zoran Petrović vrsta obuke: Obuka 2
naziv firme/ustanove: Univerzitet “Singidunum” termin: 18. mart 2021. godine
radno mesto: nastavnik region: Beogradski region
mejl adresa: zpetrovicmm@outlook.com

Podaci se dostavljaju organizatoru na jedan od sledećih načina:

 • elektronskom prijavom koja se može naći na web adresi: https://ipc.rs ili
 • preko udruženja/ustanove u kojoj je učesnik obuke učlanjen/zaposlen i preko koje je dobio informacije o obuci ili
 • mejlom na mejl adresu: zpetrovicmm@outlook.com.

Podaci se moraju dostaviti najkasnije četiri dana pre početka obuke.

Početak prijavljivanja je od 1. oktobra 2020. godine.

7. Plan obuka

Obuka 1 bi se držala po sledećem planu:

 • prikaz promena u pravilnicima (3 školska časa)
 • odgovori na pitanja (1 školski čas)

Obuka 2 bi se držala po sledećem planu:

1. dan:

 • obveznici primene Pravilnika
 • struktura Pravilnika
 • opšta računovodstvena načela i kvalitativna obeležja finansijskih izveštaja
 • računovodstvene politike
 • promena računovodstvenih procena
 • računovodstvene greške
 • događaji nakon izveštajnog perioda
 • neuplaćeni upisani kapital
 • dugoročna nematerijalna imovina
 • dugoročna materijalna imovine
 • odgovori na pitanja učesnika u vezi sa pređenom materijom

2. dan:

 • investicione nekretnine
 • biološka sredstva
 • finansijski instrumenti
 • kratkoročni plasmani i potraživanja
 • zalihe materijala, robe, gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje
 • zalihe poljoprivrednih proizvoda
 • stalna imovina namenjena prodaji i prestanak poslovanja
 • gotovinski ekvivalenti i gotovina
 • aktivna vremenska razgraničenja
 • odgovori na pitanja učesnika u vezi sa pređenom materijom

3. dan:

 • kapital
 • dugoročna rezervisanja
 • obaveze
 • pasivna vremenska razgraničenja
 • državno dodeljivanje
 • prihodi i rashodi
 • poslovni prihodi i rashodi
 • finansijski prihodi i rashodi
 • ostali prihodi i rashodi
 • obelodanjivanja u Napomenama uz finansijske izveštaje
 • odgovori na pitanja učesnika u vezi sa pređenom materijom

8. Materijal za učesnike obuka

U aprilu 2021. godine učesnicima će biti besplatno na raspolaganju Priručnik za primenu Pravilnika za mikro i druga pravna lica u elektronskoj formi. U Priručniku će biti redom obrađeni svi njegovi članovi. U okviru svakog člana struktura će biti sledeća:

 • tekst člana Pravilnika,
 • A. Kratka analiza člana i poređenje sa prethodnim pravilnikom, MSFI i MSFI za MSP,
 • B. Termini neophodni za razumevanje člana i
 • C. Primena člana.

Comments

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: