Objavljeno korisničko uputstvo za elektronsko podnošenje obrasca PPI-3

Poreska uprava je na svom sajtu objavila Korisničko uputstvo za elektronsko podnošenјe poreske prijave za utvrđivanјe poreza na nasleđe i poklon na Obrascu PPI-3.

Ovo korisničko uputstvo namenjeno je poreskim obveznicima koji podnose Poresku prijavu za utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon na Obrascu PPI-3 elektronskim putem preko portala Poreske uprave.

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon podnosi se isključivo u elektronskom obliku od 1. januara 2018. godine.

Izuzetno, poreski obveznici – fizička lica koja su dužna da podnesu poresku prijavu koja nije u vezi sa obavljanjem delatnosti, mogu poresku prijavu PPI-3 da podnesu u elektronskom obliku ili u pismenom obliku – neposredno ili putem pošte.

Izmenjena poreska prijava koja se podnosi u skladu sa članom 40. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji se podnosi u istom obliku kao i prvobitna poreska prijava.

Nakon podnošenja poreske prijave PPI-3 elektronskim putem od strane poreskog obveznika ili ovlašćenog lica, poreski inspektori u nadležnim filijalama Poreske uprave otpočinju postupak kontrole i donose odgovarajuće rešenje o utvrđenom porezu na nasleđe i poklon ili o poreskom oslobođenju.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: