Objavljeni su Nacrti o izmenama i dopunama nekoliko zakona

Na sajtu Ministarstva finansija objavljeni su:

  1. Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (nije objavljeno do kada mogu da se dostave sugestije). Odredbe koje se menjaju pogledajte ovde.
  2. Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica (sugestije mogu da se dostave do 24. novembra, do 15.30 sati). Odredbe koje se menjaju pogledajte ovde.
  3. Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost (sugestije mogu da se dostave do 23. novembra, do 15.30 sati).
  4. Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (sugestije mogu da se dostave do 23. novembra, do 15.30 sati)

Sugestije i primedbe mogu da se dostave Sektoru za fiskalni sistem putem elektronske pošte na adresu fiskalni.sektor@mfin.gov.rs.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: