Objavljena su tri pravilnika iz oblasti poreza na dobit pravnih lica

Izmenjeni su pravilnici o sadržini poreskih bilansa za privredna društva, nedobitne organizacije i stalne poslovne jedinice

Ministar finansija doneo je nekoliko podzakonskih akata iz oblasti poreza na dobit, i to:

Navedeni pravilnici objavljeni su u Službenom glasniku RS broj 41/2015 od 8. maja 2015. godine, a stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja. Pravilnici se primenjuju na utvrđivanje poreza na dobit za 2014. godinu, s tim da se to može odnositi samo na ona pravna lica koja do datuma stupanja na snagu navedenih, nisu podnela poresku prijavu za porez na dobit.
Stupanjem na snagu novog Pravilnik o načinu iskazivanja prihoda i rashoda radi utvrđivanja dobiti koju stalna poslovna jedinica nerezidentnog obveznika ostvari na teritoriji Republike Srbije, prestaje da važi Pravilnik o načinu iskazivanja prihoda i rashoda radi utvrđivanja dobiti koju stalna poslovna jedinica nerezidentnog obveznika ostvari na teritoriji Republike Srbije(“Službeni glasnik RS”, broj 38/01, 19/07 i 99/10).

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: