Objavljena radna verzija Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu

Ministarstvo finansija je na svojoj internet stranici objavilo radnu verziju Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu.

Sugestije i primedbe mogu da se dostave Sektoru za fiskalni sistem putem elektronske pošte na adresu fiskalni.sektor@mfin.gov.rs najkasnije do 4. novembra 2020. godine, do 15:30 sati.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: