Objašnjenje MF o pravilima oporezivanja prometa u oblasti građevinarstva

Ministarstvo finansija izdalo je dana 10. novembra 2015. godine Objašnjenje o primeni člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona o PDV-u u oblasti građevinarstva. Objašnjenje sadrži deset primera koji prikazuju osnovna pravila oporezivanja prometa dobara i usluga iz oblasti građevinarstva.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: