Objašnjenje - fakture u papirnom i elektronskom obliku bez upotrebe pečata i potpisa

Objašnjenje koje su zajednički potpisali Ministar Finansija dr. Dušan Vujović i Ministar trgovine, turizma i telekomunikacije Rasim Ljajić otklanja nedoumice u vezi izdavanja i knjiženja faktura u papirnom i elektronskom obliku koje ne sadrže pečat i potpis.

Objašnjenje možete preuzeti ovde. Objašnjenje

Rezime objašnjenja:

  • Zakonom je omogućeno pravnim licima i preduzetnicima da svoje fakture izdaju u papirnom ili elektronskom obliku;
  • Zakonom nije propisano da faktura koja je izvorno nastala u papirnom obliku mora sadržati pečat i potpis odgovornog lica, već je dovoljno da ista sadrži “identifikacionu oznaku” koja upućuje na odgovorno lice, odnosno lice koje je ovlašćeno za izdavanje te fakture a kojom potvrđuje verodostojnost iste u smislu člana 9. Zakona;
  • faktura koja je izvorno nastala u elektronskom obliku, kao i faktura nastala digitalizacijom (konverzijom dokumenta iz papirnog u elektronski oblik npr. skenirana faktura) takođe ne mora biti potpisana (elektronskim) potpisom već je dovoljno da ista sadrži pomenutu “identifikacionu oznaku”;
  • pravna lica i preduzetnici nemaju obavezu da fakturu, koja je izvorno nastala u elektronskom obliku, štampaju niti da se na tako odštampan dokument stavlja otisak pečata kako bi isti bio smatran validnim.

Cilj objašnjenja je otklanjanje dosadašnjih nedoumica, kao i da omogući smanjenje administrativnih troškova i razvoj privrede u Republici Srbiji.

Relevatni propisi:

Zakon o računovodstvu (Sl. glasnik 62/13)
Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji, uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju (Sl. glasnik 94/17)

 

Autor: AKTIVA sistem

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: