Obavezujući rokovi za podnošenje prijava na osiguranje

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o radu („Službeni glasnik RS”, broj 113/17), koji je stupio na snagu 25. decembra 2017. godine, propisano je:

 • da je poslodavac dužan da jedinstvenu prijavu na obavezno socijalno osiguranje podnese Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, najkasnije pre stupanja zaposlenog ili drugog radno angažovanog lica na rad (novi stav 2. u članu član 35. Zakona o radu);
 • da poslodavac koji ne prijavi na osiguranje u propisanom roku, čini prekršaj za koji je utvrđena novčana kazna Zakonom o centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja (član 31), i to:
  • za poslodavca sa svojstvom pravnog lica – novčana kazna od 300.000,00 do 1.500.000,00 dinara
  • za poslodavca fizičko lice (preduzetnik) – novčana kazna od 50.000,00 do 500.000,00 dinara
 • inspekcija rada, ovlašćena je za pokretanje prekršajnog postupka protiv poslodavca koji nije podneo prijavu na osiguranje u zakonskom roku (čl. 270. i 276a Zakona o radu)

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja ukazuje da su navedene zakonske odredbe obavezujuće su za sve poslodavce i svako nepostupanje u skladu sa navedenim odredbama Zakona o radu, biće sankcionisano.

Izvor: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Comments

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: