Obavezan prelazak subjekata javnog sektora na Sistem e-Faktura

U skladu sa Zakonom o elektronskom fakturisanju (“Sl. glasnik RS” 44/2021, 129/2021) subjekti javnog sektora će od 1. maja 2022. godine biti u zakonskoj obavezi da koriste Sistem E-faktura.

Od ovog datuma nastupa obaveza subjekta javnog sektora da primi i čuva elektronsku fakture i izdaje e-Fakture drugom subjektu javnog sektora, kao i obaveza da elektronski evidentira obračun poreza na dodatu vrednost. Istovremeno, nastupa obaveza subjekta privatnog sektora da izda elektronsku fakturu subjektu javnog sektora.

Demo verzija Sistema E-faktura dostupna je na adresi demoefaktura.mfin.gov.rs, a produkciona verzija biće dostupna za korišćenje na adresi efaktura.mfin.gov.rs čim se uspostave tehničko-tehnološki uslovi.

Pozivamo sve korisnike javnog i privatnog sektora da iskoriste prelazni period i testiraju sve funkcionalnosti Sistema E-faktura u demo verziji kako bi se na vreme pripremili za novi sistem elektronskih faktura.

Detaljne informacije su objavljene u Internom tehničkom uputstvu na portalu efaktura.gov.rs.

Izvor: Ministarstvo finanasija

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: