Obaveza korišćenja neiskorišćenog godišnjeg odmora do 30. juna

Podsećamo da shodno članu 73. Zakona o radu, godišnji odmor na koji zaposleni ima pravo po osnovu rada u 2016. godini, mora u potpunosti biti iskorišćen do 30. juna 2017. godine.

Poslodavcu, u tom smislu nije ostavljena mogućnost da zaposlenom isplati naknadu za neiskorišćene dane godišnjeg odmora.

Takođe, podsećamo da najnovijim Mišljenjem Ministarstva finansija broj 413-00-274/2014-04 od 17.10.2016. godine novčana naknada za neiskorišćeni godišnji odmor za zaposlenog kojem prestaje radni odnos ima poreski karakter zarade.

Ovo napominjeno jer je većina privrednih subjekata, vođena ranijim mišljenjima Ministarstva finansija, navedenu naknadu do sada tretirala kao isplatu drugih prihoda iz člana 85. Zakona o porezu na dohodak građana.

Autor: Marko Šukara

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: