Obaveza dostavljanja popisne liste akciznih proizvoda Poreskoj upravi

Odredbama člana 26. Zakona o akcizama propisano je da je obveznik akcize dužan da sa stanjem na dan 31. decembra kalendarske godine izvrši popis zatečenih zaliha akciznih proizvoda u svim skladištima, uključujući i akcizna skladišta, posebno po svakoj vrsti akciznog proizvoda i da popisne liste dostavi nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave najkasnije 31. januara naredne godine, tj. najkasnije 31.01.2020. godine.

Obveznik akcize je proizvođač, odnosno uvoznik akciznih proizvoda.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: