Obaveštenje za obveznike fiskalizacije koji privremeno, zbog godišnjeg odmora, neće obavljati delatnost

Obveznici fiskalizacije koji u vreme korišćenja godišnjeg odmora neće obavljati delatnost i izdavati fiskalne račune, treba da o tome obaveste Poresku upravu podnošenjem prijave sa podacima za generisanje jedinstvene oznake poslovnog prostora i poslovne prostorije. Prijavu PGJO podnose elektronski posredstvom portala ePorezi, na sledeći način:

Prijavljivanje datuma početka korišćenja godišnjeg odmora:

  • Odabirom “Tekstualnog unosa”, nakon čega se u okviru sekcije “Podaci o podnosiocu” u polju 1.1 – “Vrsta prijave” bira opcija 3. – Promena podataka iz registra, koja se koristi za privremenu odjavu poslovnog prostora i poslovne prostorije ili izmenu prethodno prijavljenih podataka;
  • Potom se pristupa određenom poslovnom prostoru odabirom oznake poslovnog prostora kod kojeg se vrši promena podataka u registru;
  • U polje 2.12 – Datum početka privremenog prestanka – unosi se podatak o datumu početka godišnjeg odmora.

Prijavljivanje datuma završetka korišćenja godišnjeg odmora:

  • Odabirom “Tekstualnog unosa”, nakon čega se u okviru sekcije “Podaci o podnosiocu” u polju 1.1 – “Vrsta prijave” bira opcija 3. – Promena podataka iz registra, koja se koristi za privremenu odjavu poslovnog prostora i poslovne prostorije ili izmenu prethodno prijavljenih podataka;
  • Potom se pristupa određenom poslovnom prostoru odabirom oznake poslovnog prostora kod kojeg se vrši promena podataka u registru;
  • U polje 2.13 – Datum završetka privremenog prestanka – unosi se podatak o datumu završetka godišnjeg odmora.

Podaci o navedenim promenama (datumu početka i datumu završetka godišnjeg odmora) prijavljuju se Poreskoj upravi najkasnije 24 sata pre nastanka promene.

Izvor: Poreska uprava

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: