Obaveštenje za obveznike fiskalizacije koji menjaju adresu poslovnog prostora

U slučaju promene adrese poslovnog prostora u kome se vrši promet dobara i usluga na malo, obveznici fiskalizacije tu promenu prijavljuju podnošenjem Prijave sa podacima za generisanje jednistvene oznake poslovnog prostora i poslovne prostorije (u daljem tekstu: PGJO).

Prijava PGJO se podnosi elektronskim putem preko portala ePorezi, na sledeći način:

  • Nakon prijavljivanja na portal ePorezi, u okviru sekcije “Izbor prijave” potrebno je izabrati prijavu sa nazivom “PGJO”;
  • Posle izbora “Tekstualnog unosa” pristupa se formi “Podaci o podnosiocu” u okviru koje je potrebno izabrati “Vrstu prijave” (polje 1.1), ručno popuniti podatke “Telefon kontakt osobe” (polje 1.5) i “Elektronska pošta” (polje 1.6) i sačuvati unete podatke klikom na dugme “Sačuvaj”;
  • Iz padajućeg menija “Vrsta prijave” bira se opcija 1 – “Upis u registar” i pristupa se unosu podataka o novoj adresi poslovnog prostora;
  • Nakon završenog unosa svih podataka o poslovnom prostoru/poslovnoj prostoriji, prijavu je potrebno potpisati klikom na dugme “Potpiši i podnesi” čime prijava dobija status “Predata”. Kako bi prijava dobila konačan status “Podneta”, neophodno je kliknuti na dugme “Osveži status”.

O uspešno podnetoj prijavi PGJO obveznik u poresko sanduče dobija obaveštenje o generisanoj jedinstvenoj oznaci poslovnog prostora sa nazivom poslovnog prostora.

Prijava za izdavanje bezbednosnog elementa za poslovni prostor sa generisanim podatkom o novoj adresi može se podneti 24 sata nakon podnošenja PGJO prijave kojom je prijavljena nova adresa poslovnog prostora.

Po preuzimanju novog bezbednosnog elementa potrebno je izvršiti brisanje PGJO prijave sa podacima o staroj/nevažećoj adresi poslovnog prostora i opoziv bezbednosnog elementa sa podacima o staroj/nevažećoj adresi poslovnog prostora.

Informacije o načinu podnošenja prijave PGJO za novi poslovni prostor i brisanju PGJO sa podacima o starom poslovnom prostoru sadržana su u Korisničkom uputstvu za dostavljanje podataka i generisanje jedinstvene oznake o poslovnom prostoru i poslovnim prostorijama elektronskim putem, a infromacije o načinu podnošenja prijave za izdavanje bezbednosnog elementa u Uputstvu za podnošenje prijave za izdavanje bezbednosnog elementa.

Informacije u vezi sa opozivom bezbednosnog elementa date su u dokumentu Elektronski servisi za fiskalizaciju, koji se nalazi na portalu Poreske uprave u delu ESF.

Izvor: Poreska uprava

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: