Obaveštenje u vezi dostavljanja rešenja o utvrđenom porezu na registrovano oružje za 2022. godinu

Obaveštavamo da se u Centrali Poreske uprave, u drugoj polovini meseca novembra 2022. godine, nakon obrade i filtriranja dostavljenih podataka iz MUP, izvršila masovna štampa rešenja kojima se utvrđuje porez na registrovano oružje za 2022. godinu. Datum predaje pošti rešenja poreza na registrovano oružje poreskim obveznicima je 01.12.2022. godine, i isti je jedinstven za sve poreske obveznike na teritoriji Republike Srbije.

Dostavljanje rešenja vrši se u skladu sa odredbom člana 36. stav 4. i 13. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, kojom je propisano da se poreski akt smatra dostavljenim po isteku 15 dana od dana predaje poreskog akta pošti, odnosno u slučaju dostavljanja poreskog akta u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave isti se smatra dostavljenim danom postavljanja na portal Poreske uprave. Obveznici koji će biti obuhvaćeni ovom akcijom su pravna lica/preduzetnici kao i fizička lica koja imaju aktivne elektronske sandučiće na portalu eUprava. Pravnim licima se elektronska rešenja dostavljaju na portalu ePorezi. Poreski obveznici koji rešenje dobijaju u elektronsko sanduče, datum uručenja rešenja je datum slanja u sanduče, odnosno 15.11.2022. godine. Datum predaje rešenja pošti je naznačen na rešenju.

U svrhu utvrđivanja poreske obaveze po osnovu poreza na registrovano oružje za 2022. godinu, obaveštavamo o sledećem:

Usklađeni dinarski iznosi za plaćanje poreza na registrovano oružje za 2022. godinu iznose:

1) automatska puška 15.010
2) poluautmatska puška 6.020
3) oružje za ličnu bezbednost kategorije B za koje je izdata isprava za držanje oružja 4.070
4) oružje za ličnu bezbednost kategorije B za koje je izdata isprava za drženje i nošenje oružja (uključujući oružani list za pravna lica i preduzetnike) 20.290

Izvor: Poreska uprava

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: