Obaveštenje Poreske uprave o novim šiframa kod PPP-PD obrasca

Poreska uprava je u skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (“Službeni glasnik RS”, broj 113/2017), Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Službeni glasnik RS”, broj 113/2017) i Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku (“Službeni glasnik RS”, broj 20/2018), omogućila tehničku podršku za podnošenje pojedinačne poreske prijave za porez po odbitku (na obrascu PPP-PD) sa novim šiframa vrste prihoda 211, 634, 635, 636 i 637.

Obaveštenje Poreske uprave o korišćenju novih šifara možete pogledati ovde.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: