Obaveštenje o pomeranju rokova

Uredbom o pomeranju rokova za održavanje redovne sednice skupštine privrednog društva i dostavljanje godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja privrednih društava, zadruga, drugih pravnih lica i preduzetnika, kao i rokova za podnošenje prijava za porez na dobit i poreza na prihod od samostalne delatnosti, važenja licenci ovlašćenih revizora i licenci za vršenje procene vrednosti nepokretnosti koje ističu za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (“Sl.glasnik RS” br.57/2020 od 16.04.2020. godine) utvrđeno je pomeranje rokova, i to:

 1. Rokovi definisani Zakonom o računovodstvu pomeraju se prema sledećem kalendaru:

  • Pravna lica, odnosno preduzetnici dužni su da redovne godišnje finansijske izveštaje za izveštajnu godinu dostave Agenciji, radi javnog objavljivanja, najkasnije do isteka roka od 90 dana od dana prestanka vanrednog stanja. Navedeni rok shodno se primenjuje na pravna lica koja imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske godine, pod uslovom da rok za dostavljanje finansijskih izveštaja tih pravnih lica ističe za vreme vanrednog stanja;
  • Pravna lica koja sastavljaju konsolidovane godišnje finansijske izveštaje (matična pravna lica) dužna su da konsolidovane godišnje finansijske izveštaje za izveštajnu godinu dostave Agenciji, radi javnog objavljivanja, najkasnije do isteka roka od 120 dana od dana prestanka vanrednog stanja;
  • Pravna lica, odnosno preduzetnici koji sastavljaju vanredne finansijske izveštaje dužni su da ih dostave Agenciji, radi javnog objavljivanja, u roku od 30 dana od dana prestanka vanrednog stanja, pod uslovom da rok za dostavljanje vanrednih finansijskih izveštaja ističe za vreme vanrednog stanja.
 2. Rokovi za podnošenje poreske prijave za porez na dobit pravnih lica i poreza na prihod od samostalne delatnosti pomeraju se prema sledećem kalendaru:

  • Obveznici poreza na dobit pravnih lica podnose prijavu za porez na dobit pravnih lica najkasnije do isteka roka od 90 dana od dana prestanka vanrednog stanja. Navedeni rok shodno se primenjuje na pravna lica koja imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske godine;
  • Obveznici poreza na prihod od samostalne delatnosti koji vode poslovne knjige u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana, podnose poresku prijavu i poreski bilans najkasnije do isteka roka od 90 dana od dana prestanka vanrednog stanja.
 3. Rok za održavanje redovne sednice skupštine društva u skladu sa Zakonom o privrednim društvima pomera se na rok od 90 dana od dana prestanka vanrednog stanja.
 4. Rok za predaju godišnjih izveštaja, odnosno godišnjih finansijskih izveštaja sa izveštajem revizora svih obveznika čije je izveštavanje uređeno Zakonom o tržištu kapitala, odnosno Zakonom o investicionim fondovima ili Zakonom o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom, pomera se na rok od 60 dana od dana prestanka vanrednog stanja.

Izvor: Poreska uprava

Comments

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: