Obaveštenje o podnošenju obrasca preko portala Poreske uprave

Pravilnikom o porezu na dodatu vrednost, objavljenom u Službenom glasniku RS broj 37/21, omogućeno je podnošenje zahteva za poresko oslobođenje na promet dobara i usluga koji se vrši u okviru realizacije infrastrukturnih projekata izgradnje autoputeva za koje je posebnim zakonom utvrđen javni interes, nezavisno od izvora finansiranja (član 24. stav 1. tačka 16 g Zakona o porezu na dodatu vrednost), u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave.

U skladu sa iznetim, imajući u vidu da se zahtevi za poresko oslobođenje shodno odredbama člana 24. stav 1. tačka 16 a – 16 v Zakona o porezu na dodatu vrednost, od 01.01.2019. godine dostavljaju u elektronskom obliku, počev od 01.07.2021. godine i zahtev koji se odnosi na promet dobara i usluga koji se vrši u okviru realizacije infrastrukturnih projekata izgradnje autoputeva dostavljaće se takođe preko portala Poreske uprave.

Izvor: Poreska uprava

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: