Obaveštenje o izmenjenim iznosima republičke administrativne takse

Počev od 01.07.2021. godine, izmenjena je visina republičke adminstrativne takse, propisane Zakonom o republičkim adminstrativnim taksama (“Sl. glasnik RS” br. 43/03,…,62/21):

  1. kojom se taksira žalba na rešenje Poreske uprave doneto u upravnom postupku, sa 1970 dinara na 2030 dinara;
  2. kojom se taksira izdavanje uverenja Poreske uprave, sa 640 dinara na 660 dinara.

Izvor: Poreska uprava

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: