Obaveštenje o isplati lične zarade – rok 15. decembar

Ličnom zaradom se smatra novčani iznos koji preduzetnik isplati i evidentira u poslovnim knjigama kao svoje mesečno lično primanje uvećan za pripadajuće obaveze iz zarade.

Član 33a Zakona o porezu na dohodak građana propisuje da je preduzetnik koji se opredeli za isplatu lične zarade dužan da u pisanom obliku dostavi obaveštenje nadležnom poreskom organu o svom opredeljenju da vrši isplatu lične zarade.

Obaveštenje se dostavlja najkasnije do 15. decembra za period od 1. januara naredne godine.

Stoga, preduzetnici koji žele da isplaćuju ličnu zaradu u 2020. godini dužni su da dostave Poreskoj upravi obaveštenje najkasnije do 15. decembra 2019. godine.

Ako se preduzetnik opredeli za ličnu zaradu, ovakvo opredeljenje ne može da menja tokom poreskog perioda.

Ukoliko se preduzetnik opredeli da u 2020. godini prestane sa isplatom lične zarade dužan je da Poreskoj upravi dostavi pismeno obaveštenje do 15. decembra 2019. godine. U skladu sa tim će od 1. januara naredne godine prestati sa isplatom lične zarade.

Za kraj napominjemo da preduzetnik koji se jednom opredeli za ličnu zaradu i želi da je isplaćuje i u narednim godinama nema potrebe da o tome posebno obaveštava Poresku upravu. Drugim rečima, kada se preduzetnik jednom prijavi za isplatu lične zarade, ta prijava važi sve dok se ne preda obaveštenje o prestanku.

Kalkulator za preduzetnike

Povezani tekst:

Povezani obrazac:

Comments