Obaveštenje o elektronskom podnošenju poreske prijave za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana

Poreska uprava je na svojoj zvaničnoj internet stranici, dana 4. maja 2015. godine, objavila sledeću vest:

Obaveštenje o elektronskom podnošenju poreske prijave
za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2014. godinu

Svim fizičkim licima koja prvi put podnose prijavu za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2014. godinu na obrascu PPDG-2R, omogućeno je da se, prilikom unosa poreske prijave u elektronskom obliku, registruju kao poreski obveznici na portalu Poreske uprave. Proces registracije započinje unosom jedinstvenog matičnog broja (JMBG), nakon čega u roku od 24 časa, obveznik može da nastavi sa unosom podataka u poreskoj prijavi. Uvođenjem ove novine više nema potrebe da ovlašćenje za upotrebu elektronskih servisa obveznik podnosi na PEP obrascu u papirnoj formi i odlazi u nadležnu organizacionu jedinicu Poreske uprave.
Napominjemo da su sva fizička lica koja su do sada podnosila poresku prijavu za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana registrovana kao poreski obveznici u Jedinstvenom registru poreskih obveznika (JRPO) i mogu podneti poresku prijavu na portalu Poreske uprave, ukoliko poseduju kvalifikovani sertifikat.

Elektronsku poresku prijavu za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2014. godinu, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana (”Sl. glasnik RS”, br. 24/01, … 68/14, u daljem tekstu: Zakon), mogu podneti:
1. Fizičko lice – rezident (identifikuje se jedinstvenim matičnim brojem JMBG) poresku prijavu PPDG-2R može podneti na portalu Poreske uprave ukoliko poseduje kvalifikovani sertifikat, odnosno ovlašćenje za podnošenje poreske prijave može preneti na drugo lice koje poseduje kvalifikovani sertifikat;
2. Fizičko lice – nerezident (identifikuje se evidencionim brojem za strance – EBS) poresku prijavu PPDG-2R može podneti na portalu Poreske uprave ukoliko poseduje kvalifikovani sertifikat, odnosno ovlašćenje za podnošenje poreske prijave može preneti na drugo lice koje takođe mora imati kvalifikovani sertifikat u cilju podnošenja poreske prijave;
3. Fizičko lice – nerezident, kome je dodeljen PIB (nema privremeni boravak na teritoriji Republike Srbije) poresku prijavu PPDG-2R može podneti preko poreskog punomoćnika. Poreski punomoćnik podnosi prijavu za fizičko lice nerezidenta kome je dodeljen PIB ili ovlašćenje za podnošenje poreske prijave može preneti drugom fizičkom licu, uz uslov da i davalac i primalac ovlašćenja poseduju kvalifikovani sertifikat.

Način podnošenja poreske prijave elektronskim putem bliže je opisan “Korisničkim uputstvom za podnošenje prijave za godišnji porez na dohodak građana u elektronskom obliku”, koje možete pročitati ovde.
Podsećamo, prema članu 38. stav 7. tačka 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl.glasnik RS“ br. 80/02, … 105/14), poreska prijava za godišnji porez na dohodak građana za 2014. godinu, počev od 1. aprila 2015. godine, podnosi se isključivo u elektronskom obliku. To praktično znači da poreski obveznici mogu nadležnom poreskom organu podneti poresku prijavu preko elektronskog servisa Poreske uprave, na sajtu www.poreskauprava.gov.rs, u delu e-Porezi. Pristup elektronskim servisima Poreske uprave vrši se putem kvalifikovanog elektronskog sertifikata sa čipom (eng. Smart Card) izdatim od strane jednog od Sertifikacionih tela u Republici Srbiji: PKS (Privredna komora Srbije), MUP (Ministarstvo unutrašnjih poslova), PTT (Pošta Srbije), Halcom.
Saglasno odredbi člana 92. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl.glasnik RS“, broj 24/01, … 68/14 – dr. zakon), rok za podnošenje poreske prijave za 2014. godinu je 15. maj 2015. godine.
Za sve dodatne informacije pozovite Kontakt centar Poreske uprave.
Broj telefona Kontakt centra, za pozive sa fiksnog telefona iz bilo kog mesta u Republici Srbiji je: 0700-700 007
Za pozive sa mobilnog telefona ili iz inostranstva, broj je:
011-33 10 111

Pitanja možete postaviti i posredstvom sajta PURS
http://www.poreskauprava.gov.rs/kontakt/kontakt-centar/postavite-pitanje.html

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: