Obaveštenje korisnicima sistema elektronskih faktura

Obaveštavamo korisnike Sistema elektronskih faktura da će 11. avgusta 2023. godine biti puštena u produkciju verzija 3.4.4. kojom se menja validacija broja decimala u jediničnoj ceni dobra, odnosno usluge u stavkama elektronske fakture.

Od verzije 3.4.4. navedeni podatak biće moguće iskazati unosom četiri decimale.

Važna napomena za sve korisnike koji koriste Sistem elektronskih faktura preko aplikativnog interfejsa (API):

Navedena izmena odnosi se na sledeći API endpoint za slanje fakture: /api/publicApi/sales-invoice/ubl/upload.

Prilikom slanja XML fakture na ovaj endpoint, pomenuta numerička vrednost se unosi u ovim linijama u UBL-u:

  • /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Price/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount (for documents: Invoice, Debit note and Prepayment)
  • /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Price/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount (Credit note)

U slučaju da uneta vrednost sadrži više od 4 decimale, korisnik će dobiti poruku greške: “entered value contains more than 4 decimals”.

Posebno ukazujemo da je potrebno da se ERP sistemi korisnika prilagode tako da ne ograničavaju jediničnu cenu u stavkama na dve decimale.

U svim ostalim poljima za unos vrednosti neće biti izmena – u skladu sa odredbama Pravilnika o elektronskom fakturisanju, podaci o ostalim iznosima mogu biti iskazani sa najviše dve decimale.

Izvor: eFaktura

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: