Obaveštenje GPU Novi Sad o reprogramu poreskih obaveza

Poštovani poreski obveznici, Vašu dospelu a neizmirenu poresku obavezu možete izmiriti i podnošenjem zahteva za odlaganje plaćanja dugovanog poreza, čime stičete mogućnost otplaćivanja utvrđenog duga na rate uz otpis kamate u visini od 50%, sve u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Zahtev možete preuzeti u delu zahtevi nakon čega predmetni popunjeni zahtev sa dokazom o uplaćenim taksama, možete poslati putem elektronske pošte na sledeću mejl adresu gpu@novisad.rs. Iznos takse, broj uplatnog računa i poziv na broj nalaze se na poslednjoj strani zahteva.

Podnošenjem zahteva u elektronskoj formi, zajedno dajemo doprinos sprečavanju i suzbijanju zarazne bolesti COVID-19.

Za sva dodatna pitanja kontaktirajte Gradsku poresku upravu na sledeće brojeve telefona 4871-751 i 4871-707.

Izvor: Gradska poreska uprava

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: