O centralnom registru zbirki podataka

Centralni registar zbirki podataka, shodno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, je jedinstvena evidencija zbirki podataka koje uspostavljaju svi rukovaoci koji obrađuju podatke o ličnosti u Republici Srbiji (čl. 3. st. 10. Zakona), a uspostavlja ga i vodi Poverenik za informacije od javnog zanačaja i zaštitu podataka o ličnosti (dalje: Poverenik), (čl. 44. st. 1. t. 3. i čl. 52. Zakona).

Svrha Centralnog registra je da se svako lice upozna sa obradom podataka o ličnosti. Centralni registar predstavlja nastavak vođenja evidencija o obradi podataka o ličnosti, koje rukovaoci obrazuju na osnovu izričite obaveze iz čl. 48. Zakona i Uredbe o obrascu za vođenje evidencije i načinu vođenja evidencije o obradi podataka o ličnosti.

U Centralni registar upisuju se i namere rukovaoca da vrše obradu podataka o ličnosti i uspostavljaju zbirke podataka (čl. 49. Zakona).

Centralni registar je važan kako za jedinstveno i sveobuhvatno upoznavanje lica sa obradama njihovih ličnih podataka od strane rukovaoca, tako i zbog ostvarivanja svih vidova nadzora nad obradom podataka o ličnosti.

Ovaj registar je posebna evidencija o zbirkama podataka i rukovaocima, sastoji se od registra zbirki podataka i kataloga zbirki podataka (čl. 52. st. 2, 3 i 4. Zakona).

Centralni registar se sastoji se od dva segmenta i to:
1. Pretrage rukovaoca podacima, kao i pretrage upisanih zbirki i namera uspostavljanja zbirki podataka;
2. Upisa namere uspostavljanja zbirki ili upisa postojećih zbirki podataka od strane rukovaoca, kao i upisa izmena ili birsanja evidentiranih zbirki podataka.

Centralni registar je javan i objavljuje se putem interneta (čl. 52. st. 5. Zakona), dok se uvid u evidenciju o pojedinim zbirkama podataka može uskratiti samo u skladu sa čl. 52. st. 7. Zakona. Vodi se elektronskim putem kod Poverenika, dok se upis zbirki podataka od strane rukovaoca vrši putem interneta ili dostavljanjem prijava zbirki podataka na propisanim obrazcima.

Upis u Centralni registar ima deklarativni karakter, a Poverenik ne donosi posebnu odluku o upisu u Centralni registar i objavljivanju podataka o zbirkama (osim u slučaju iz čl. 52. st. 7. Zakona), ako je ispoštovana procedura upisa, jer upis predstavlja obavezu rukovaoca koji odgovara za tačnost dostavljenih podataka.

Nepoštovanje odredaba o Centralnom registru i evidentiranju zbirki podataka, povlači odgovornost za prekršaj po čl. 57. st. 1. t. 13 i 14. Zakona.

Izvor: www.poverenik.rs

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: