Novu elektronsku zdravstvenu knjižicu treba odmah podići jer tada papirna prestaje da važi

Novu elektronsku zdravstvenu knjižicu, za koju ste prethodno podneli zahtev, morate da podignete čim je izrade, jer u tom momentu stara, paprina, prestaje da važi, a to znači da ne možete kod lekara.


nova zdravstvena knjižicaOnog trenutka kada Zavod za izradu novčanica i kovanog novca izradi elektronsku knjižicu, tada prestaje da važi stara knjižica. Zato je važno što pre otići na šalter filijale RFZO i podići je, jer ukoliko zaboravite ili odložite preuzimanje, možete ostati bez zdravstvene zaštite, iako imate regularno uplaćen doprinos.

U Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje (RFZO) objašnjavaju da postojeća isprava o zdravstvenom osiguranju prestaje da važi u momentu uručivanja nove, ali i da postoje dva scenarija koja prate podnošenje zahteva za izradu nove zdravstvene isprave.

– Osigurano lice ima važeću knjižicu i nju koristi do daljnjeg, odnosno dok ne dobije zdravstvenu karticu. U momentu uručivanja zdravstvene kartice, kroz naš MEOP sistem, stara isprava se poništava, a nova kartica počinje da važi. Drugi scenario je ukoliko osiguranik nema zdravstvenu ispravu, ali ispunjava sve uslove da se prijavi na zdravstveno osiguranje. Tada mu se uručuje potvrda, koja važi samo 30 dana – objašnjavaju u RFZO.

Još 2,3 miliona ljudi treba da izvadi novu knjižicu

Do sada je više od 4,6 miliona ljudi zamenilo stare knjižice čipovanim elektronskim. Ovu obavezu do 1. januara mora da obavi još 2,3 miliona ljudi.

U RFZO napominju da u decembru mnogima ističe osiguranje, tako da će većina prilikom uplate doprinosa predati i zahtev za zamenu knjižice.

Troškovi izrade kartice iznose 400 dinara, a plaća ih osiguranik ili poslodavac. Izrađene i personalizovane zdravstvene kartice pored socijalno ugroženih kategorijama stanovništva i novorođenčadi, doniraće se i za decu sa posebnim potrebama i žrtve nasilja u porodici.

Elektronske zdravstvene kartice onemogućiće zloupotrebe, odnosno falsifikovanje isprave. Takođe, one su i uslov da bi se u našem zdravstvu, kao i u većini evropskih zemalja, uveli elektronski karton, uput i recept, i tako za pacijente pojednostavile mnoge procedure.

Nove, elektronske isprave značajno će olakšati proces overe, bez potrebe da se ona, kao do sada, vrši odlaskom u filijalu ili ispostavu RFZO.

Promene ličnih podataka o osiguraniku (promena adrese prebivališta, promene podataka o poslodavcu, izmena osnova osiguranja) obavljaće se učitavanjem novih podataka na čip kartice, bez promene same isprave, odnosno dosadašnjeg izdavanja nove zdravstvene knjižice.

Izvor: blic.rs, 06.12.2016.
Originalni naslov:
OPREZ Čim bude gotova ODMAH podignite novu elektronsku knjižicu, inače…

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: